Helsingborgs lasarett
AT-ranking:
63
Tjänstgöringsavsnitt:

18 månader varav 9 månader internmedicin inklusive IVA/anestesi, akutcentrum och kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav:

Svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tidigare tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat.

Introduktion:

En vecka introduktion med akutkurs (Inklusive HLR utbildning), utbildning i journalsystemet Melior och i Pascal, genomgång av HR fönster, medicinska föreläsningar

Utbildning:

AT-tjänstgöringen startar med en veckas introduktion. Som AT-läkare kommer du att erbjudas att åka på ett tredagars internat (Regionalt AT-ting) samt delta i STRAMA-utbildning. Vi erbjuder även utbildning i försäkringsmedicin och sjukskrivningar samt akutkurs, vilka arrangeras av Region Skåne. Under din AT-tjänstgöring arrangeras även fortlöpande föreläsningar lokalt.

Forskning:

Vi tillsätter varje år 3-6 forskar AT. Forskar-AT innebär ett aktivt forskningsarbete i sex månader utöver den kliniska tjänstgöringen. Forskningen bör vara förlagd till förvaltningen Skånevård Sund och/eller Lunds universitet men forskning baserad på SUS kan också godkännas.

Mer information om forskar-AT hittar du på: http://www.skane.se/organisation-politik/Jobba-hos-oss/sok-at/forskar-at/

Jourer:

Förekommer på varje avsnitt

Handledare:

Du får en handledare på varje placering. Vi arbetar med Röd tråd bedömningsmall, vilket innebär att du ska få skriftligt feed-back efter varje block. Feed back Friday innebär också att du ska be om att få återkoppling av din handledare/kollega i slutet av varje vecka.

Ledighet inför AT-tenta:
2 dagar
Deltagande i AT-stämma:
Betald ledighet för deltagande i AT-tinget
Bostad:
Nej
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Finns i Helsingborgs stad
Möjlighet att fortsätta med ST:

Vi hoppas att du väljer att söka ST i Helsingborg efter avslutad AT-tjänstgöring

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Josefin Kristiansson

AT-samordnare

josefin.kristiansson@skane.se

Annan kontaktperson:

Veronica Milos Nymberg

AT-chef

veronica.milosnymberg@skane.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23