AT-tjänst i Hässleholm




Upptagningsområde:
ca 70 000
AT-ranking:
48
Tjänstgöringsavsnitt:

18 månader fördelade enligt följande: 4,5 mån opererande specialiteter på Centralsjukhuset i Kristianstad, 4,5 mån internmedicin, 3 mån psykiatri, 6 mån allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller motsvarande.Vikariatstid som underläkare är meriterande.

Introduktion:

4 dagars gemensam introduktion och därefter introduktion vid start av nytt tjänstgöringsavsnitt.

Utbildning:

Återkommande temadagar en gång/månad, Akutsjukvårdsutbildning, Traumautbildning, Försäkringsmedicin samt AT-ting 3 dagar med föreläsningar, seminarier, workshops. Deltagande i reflektionsgrupp erbjuds.

Forskning:

Forskningsblock finns att söka inom Region Skåne vid Skånes universitetssjukhus samt Helsingborgs lasarett.

Jourer:

Dag-, kvälls- och nattjourer med mellanjour eller bakjour i huset.

Handledare:

Individuell handledning på respektive placering samt studierektor som handledare under hela AT-perioden.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, tre dagar samt tentamensdagen.
Deltagande i AT-stämma:
Region Skånes AT-ting vid Ystad Saltsjöbad med tre dagars föreläsningar, seminarier och workshops i internatform.
Studiepott:
Alla får ta del av ett omfattande utbildningsprogram som är obligatoriska för alla AT-läkare
Bostad:
Tillgången på bostäder är ganska bra.
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Finns inom kommunen.
Möjlighet att fortsätta med ST:

AT-läkarna utgör vår viktigaste rekryteringsbas till ST.

Annan kontaktperson:

AT-samordnare Elna Nilsson, 044-3092637, elna.c.nilsson@skane.se 

AT-chef Björn Jönsson, bjorn.a.jonsson@skane.se

Annat:

Mer information finns på www.skane.se/at

Sidan uppdaterades: 2017-09-06