AT-tjänst på Gävle sjukhus
Upptagningsområde:
Ca 190 000
AT-ranking:
49
Tjänstgöringsavsnitt:

6 månaders internmedicin varav 4 veckor valfri tjänstgöring , 6 månader kirurgi inkl 2 veckor anestesi, 1 vecka röntgen, 6 veckor ortopedi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav:

Klar läkarexamen vid AT-start.

Introduktion:

Tjänstgöringen inleds med gemensamma introduktionsdagar, därefter fyra veckors tjänstgöring i primärvården. En introduktionsvecka i samband med starten på medicin, kirurgen och psykiatrin

Utbildning:

Varje fredagseftermiddag när det gäller placering på medicin och kirurgen. Särskilt utbildningsprogram när det gäller psykiatrin och allmänmedicin.

Kurs i Försäkringsmedicin, ATLS, AMLS samt ledarskapsutbildning.

Möjlighet att auskultera utomlands 2 v med bibehållen lön.

Jourer:

Som AT-läkare ingår du i den ordinarie bemanningen med gott stöd av dina äldre kollegor. 

Handledare:

En huvudhandledare samt handledare på varje utbildningsavsnitt.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, 2 dagars inläsning samt dagen för tentamen
Deltagande i AT-stämma:
Ja en gång under AT-perioden med bibehållen lön, resa och logi.
Studiepott:
12500
Bostad:
Vi hjälper till med hänvisning
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja lite beroende på specialitet.

Annan kontaktperson:

Agneta Brunzell, AT-chef, Gävle sjukhus, tfn 026 - 15 44 12, e-post agneta.brunzell@regiongavleborg.se

Johanna Roos, AT-studierektor slutenvård, e-post: johanna.roos@regiongavleborg.se

Arbër Maxhuni, AT-studierektor Primärvård, e-post: arber.maxhuni@regiongavleborg.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23