AT-tjänst på Gällivare sjukhus
Upptagningsområde:
30000
AT-ranking:
3
Tjänstgöringsavsnitt:

21 mån AT fördelat enligt följande: 6 mån intermedicin ( ev. även en del barnmedicin) 5 mån kirurgi ( ortopedi samt anestesi ingår) 3 mån psykiatri 6 mån primärvård ( Gällivare, Pajala alt. Jokkmokk) 1 mån valfri placering

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid intervjuer och referenser.

Introduktion:

Heltid första veckan. Kurs i akutmedicin ( 1 vecka ) under första månaden av AT.

Utbildning:

2 timmar per vecka, schemalagd. Därutöver ett utbildningspaket där bl a traumautbildning . katastrofkurs i Riksgränsen (skador i vintermiljö), kurs i försäkringsmedcin samt en veckas utbildning inom EU ingår.

Forskning:

Den valfria månaden kan användas till forskning. Det finns även möjlighet att varva arbete och kompledighet för forskning.

Jourer:

Ja. Måndag - fredag till 23.00. Under veckoslut går AT-läkaren jourpass som infaller under tiden 10.00-23.00. AT-läkaren arbetar parallellt med minimum legitimerad kollega.

Handledare:

Studierektorn är huvudhandledare men utser också handledare inom varje verksamhetsområde.

Ledighet inför AT-tenta:
Totalt 3 dagar.
Deltagande i AT-stämma:
Nej
Studiepott:
Se Utbildning
Bostad:
Möblerade bostäder finns, 1-2 r o k. Från ca 4700 kr/mån i hyra för 2 rok
Ersättning vid pendling:
Ja, ersättning för pendling vid tjänstgöring som inte kan erbjudas vid ”hemmasjukhuset”. Om avståndet gör att daglig pendling inte är möjligt ersätter vi för dubbelhyra samt veckopendling.
Medflyttarservice:
Ja, i form av lokalt kontaktnät för jobb/utbildning mm.
Barnomsorg:
Ja, bra samarbete med den kommunala barnomsorgen.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Julia Skrede, julia.skrede@norrbotten.se, tfn 0970-19000 vx

Annan kontaktperson:

AT-rekryterare Eva Vinsa, eva.vinsa@norrbotten.se, 0980-730 11 eller 073 - 061 36 91
  
Studierektor Ola Wulf, Ola.Wulf@norrbotten.se, 0970-19000 vx

Sidan uppdaterades: 2018-02-23