AT-tjänst på Falu lasarett
Upptagningsområde:
ca 280 000
AT-ranking:
22
Tjänstgöringsavsnitt:

12 block med tillträde 11 augusti eller 10 november med följande innehåll - 6 mån invärtesmedicinska specialiteter - 6 mån opererande specialiteter - 3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdsklin Falun/Säter samt öppenvård Falun och Ludvika - 6 mån allmänmedicin, förlagd till Falun/Borlänge/Gagnef/Säter/Ludvika.

Ansökningskrav:

Läkarexamen och beslut från Socialstyrelsen där så erfordras.

Introduktion:

1 vecka (allmän) och klinikbunden introduktion vid varje nytt avsnitt

Utbildning:

Undervisning 4 tim/ vecka. Under allmänmedicinplaceringen, självstudier eller undervisning 4 tim/vecka på arbetsplatsen

Jourer:

Dag-, kväll- och helgjourer. Alla jourer görs tillsammans med erfaren läkare.

Handledare:

Handledare vid varje klinikplacering under hela AT-tiden

Ledighet inför AT-tenta:
En dag med lön
Deltagande i AT-stämma:
Ja, en gång per block inkl resa och boende, eller extern kurs
Studiepott:
nej, se under annat
Bostad:
Bostadsmarknaden relativt god. landstingslägenhet finns.
Ersättning vid pendling:
nej
Medflyttarservice:
Samarbete finns
Barnomsorg:
God tillgång
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, i de flesta fall.

Annan kontaktperson:

Eva Lööf 023-49 06 95 eva.loof@ltdalarna.se 

Annat:

Under vintersäsongen möjlighet till en veckas tjänstgöring i Sälen. En extern kurs istället för AT-stämma en gång under AT-tiden, landstinget betalar kursavgift, boende, reseersättning och traktamenta. Välutrustat AT-center och AT-råd en gång per månad.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23