Mälarsjukhuset
Upptagningsområde:
118 000
AT-ranking:
27
Tjänstgöringsavsnitt:

3 mån kirurgi, 2 mån ortopedi, 1 vecka radiologi, 3 veckor anestesi. 6 månader medicin där möjlighet finns att tjänstgöra 2 mån på barn eller infektion. Psyk 3 mån. Primärvård 6 månader.

Ansökningskrav:

Svensk läkarexamen eller socialstytelsens beslut om krav att göra AT.

Introduktion:

2 veckor initialt samt introduktionsdagar på resp klinik.

Utbildning:

AT-undervisning på klinikerna samt 4 h/vecka. Under AT ingår kursen "Vitala funktioner", utbildning i försäkringsmedicin, deltagande i regionalt läkemedelsforum samt 10 auskultationsdagar under primärvårdsplaceringen.

Forskning:

Vi är positiva till forskande AT-läkare och ger möjlighet till forskningsledigt.

Jourer:

Primärsjoursarbete ingår i samtliga placeringar. På medicin och kirurgi finns mellanjour på huset.

Handledare:

Personlig handledare på alla placeringar.

Ledighet inför AT-tenta:
Ledighet med lön under tentamensdagen. En kompvecka inför AT-tentan.
Deltagande i AT-stämma:
Ja, betald resa och kursavgift samt middag. (Ej boende)
Studiepott:
Nej.
Bostad:
Personalbostäder finns att hyra initialt.
Ersättning vid pendling:
Nej.
Medflyttarservice:
Nej.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Goda möjligheter i de flesta specialiteter.

Annan kontaktperson:

AT-chef Anna-Clara Sterne anna-clara.sterne@dll.se

AT-administratör Anita Björklund anita.bjorklund@dll.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23