AT-tjänst på Danderyds sjukhus
AT-ranking:
54
Tjänstgöringsavsnitt:

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller att legitimationsvillkoren är fastställda av Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Anställning som underläkare i klinisk verksamhet efter examen.

Introduktion:

Tjänstgöringen inleds med två dagars introduktion till Danderyds sjukhus AB. Sedan följer tio dagar övergripande introduktion med utbildningar och möte med AT-cheferna från respektive placering som kortfattat informerar om AT på deras klinik. AT-läkarna träffar även HR-konsult som informerar om personal- och anställningsvillkor.

Utbildning:

Deltagande i klinikernas gemensamma utbildningar samt därutöver delta i schemalagda seminarier och utbildningar specifikt anpassat för AT-läkare.

Forskning:

Möjlighet till forskar-AT finns, ansökan via Karolinska sjukhuset.

Jourer:

Ja

Handledare:

Handledare utses till varje huvudavsnitt.

Ledighet inför AT-tenta:
3 dagar för inläsning
Deltagande i AT-stämma:
Ja, en gång under AT-tjänstgöringen
Bostad:
Nej
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Nej
Annan kontaktperson:

Sofia Millstam 08-123 56 208

Jenny Hedrén, HR-konsult 08-123 56726

Tony Jilert, studierektor, nås via växeln 08-123 550 00

Annat:

På Danderyds sjukhus erbjuder vi dig akutsjukhusets stora möjligheter och det mindre sjukhusets trivsamma atmosfär.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23