AT-tjänst på Kristianstad Centralsjukhus
Upptagningsområde:
170 000
AT-ranking:
38
Tjänstgöringsavsnitt:

18 månader: 4½ månader opererande specialiteter, 4½ månader internmedicin, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller motsvarande. Vikariatstid som underläkare är meriterande.

Introduktion:

4 dagars gemensam introduktion och därefter introduktion inför varje nytt tjänstgöringsavsnitt.

Utbildning:

Återkommande temadagar en gång/månad, Akutsjukvårdsutbildning, Traumautbildning, Försäkringsmedicin samt AT-ting tre dagars internat med föreläsningar och workshops. Deltagande i reflektiongrupp erbjuds.

Forskning:

Ingen möjlighet till betalad forskningsledighet. Forskarblock finns att söka inom Region Skåne vid Skånes universitetssjukhus samt Helsingborgs lasarett.

Jourer:

Dag-, kvälls- och helgjourer med mellanjour eller bakjour i huset.

Handledare:

Individuell handledare på varje placering och övergripande studirektor handledare under hela AT-perioden.

Ledighet inför AT-tenta:
Tre dagar samt tentamensdagen.
Deltagande i AT-stämma:
Region Skånes AT-ting med tre dagars internat med föreläsningar och workshops
Studiepott:
Alla får ta del av ett omfattande utbildningsprogram som är obligatoriska för alla AT-läkare
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Dagisplatser finns i kommunen.
Möjlighet att fortsätta med ST:

AT-läkarna utgör vår viktigaste rekryteringsbas till ST.

Annan kontaktperson:

AT-samordnare Elna Nilsson, 044-3092637elna.c.nilsson@skane.se

AT-chef Björn Jönsson, bjorn.a.jonsson@skane.se

Annat:

Mer information finns på www.skane.se/at

Sidan uppdaterades: 2017-09-06