AT-tjänst på Karlstad Centralsjukhus
Upptagningsområde:
120.000
AT-ranking:
61
Tjänstgöringsavsnitt:

6 månader intern medicin,6 månader kirurgi, inkl ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

Väljer du forskar AT gäller även följande: Under de sex forskarmånaderna ska du genomgått grundläggande vetenskaplig utbildning, deltagit i en nationell ellerinternationell kongress och presenterat din forskning muntligt eller med en poster. Producerat ett vetenskapligt arbete imanuskriptform. Om du inte tidigare har kontakt med någon forskargrupp hör av dig till forskningschef Kersti Theander072-560 81 82

Ansökningskrav:

Läkarexamen alternativt beslutsunderlag från Socialstyrelsen.

Väljer du Forskar AT gäller även följande: I din ansökan om forskar-AT ska du bifoga:Forskningsplan för planerat projekt.Intyg från forskningshandledare/forskargrupp om resurser för genomförande av projektet.CV inkluderande tidigare forskningserfarenhet

Introduktion:

1 vecka. Två ggr per år arrangerar vi en kurs i omhändertagande av svårt sjuka patienter. I samband med akutkursen arrangeras en gemensam introduktionsträff för alla våra nya AT-läkare samt att man får introduktion på sjukhuset.

Utbildning:

Ja, som komplement till den kliniska undervisningen finns AT-föreläsningar varje onsdag eftermiddag.

Forskning:

Inom landstinget finns Centrum för klinisk forskning. I samarbete med Örebro universitet och Region Örebro län tillsätter vitvå AT-block med forskningsinriktning vid två tillfällen/termin. AT-block med forskningsinriktning innebär att AT blocketförlängs med 6 månaders forskningstid, förlagt i 2 perioder á 3 månad¬er mellan dina placeringar.

Traditionell AT kan ansöka om forskningsbidrag upp till 2 månader/år

Jourer:

Ja

Handledare:

Ja

Ledighet inför AT-tenta:
2 dagar för inläsning plus tentamensdagen
Deltagande i AT-stämma:
Personligt val, medel från studiepotten kan utnyttjas.
Studiepott:
15 000 kr
Bostad:
Personalbostäder finns ej
Ersättning vid pendling:
Ja inom psykiatri placering i Kristinehamn och när VC ligger längre bort än 2 mil resp. 4 mil
Barnomsorg:
Kommunal
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, god

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

SYLF Cecilia Allansson Cecilia.Allansson@liv.se

Annan kontaktperson:

AT -Läkarchef Mats Modin  mats.modin@liv.se

AT -Studierektor Pär Åstrand  Par.Astrand@liv.se

Annat:

12 AT-block totalt i Karlstad

10 AT-block är traditionella, 21 månader

2 AT-block är Forskar AT, 27 månader

Sidan uppdaterades: 2018-01-18