AT-tjänst på Växjö centrallasarett
Upptagningsområde:
126 000
AT-ranking:
16
Ansökningskrav:

Läkarexamen.

Introduktion:

2 veckor.

Utbildning:

Undervisning ca 3,5 timmar/vecka schemalagd (ej under semesterperioden).

Jourer:

Varierar beroende på placering, bra stöd från specialist. Ej ensam nattjour inom medicin och kirurgi.

Handledare:

En personlig  handledare per placering, samt mentor med grupphandledning under hela blocket.

Ledighet inför AT-tenta:
Eventuellt kvarvarande studiedagar kan utnyttjas till inläsning inför AT-tenta (max 5 dagar inkl. tentamensdag), men då ersätts endast frånvaron och inga resor, boende, traktamente, etc.
Deltagande i AT-stämma:
Går via kursdagarna, kostnaderna kan täckas via kursdagarna
Studiepott:
10 externa studiedagar (se hemsida under AT utbildning extern)
Bostad:
Relativt god bostadsmarknad.
Ersättning vid pendling:
Reseersättning under vårdcentralsplacering utanför Växjö.
Medflyttarservice:
Ja, hjälper till med arbete åt partner samt leta bostad.
Barnomsorg:
Kommunal barnomsorg, relativt lätt att få plats.
Möjlighet att fortsätta med ST:

I mån av plats.

Annan kontaktperson:

HR-konsult/Samordnare

Tina Andersson

Tele: 0470-58 25 54

tina.c.andersson@kronoberg.se

Annat:

Ingångslönen är 31800 kr/mån plus en individuellt förhandlad del.

Viss flexibilitet avseende AT-blockens innehåll och längd. Du har möjlighet att välja 18 eller 21 månaders block. Väljer du ett längre AT-block har du utrymme för individuella önskemål.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23