AT-tjänst i Region Västmanland
Upptagningsområde:
257.000
AT-ranking:
4
Tjänstgöringsavsnitt:

6 mån kirurgi, 6 mån medicin, 3 mån psykiatri och 6 mån allmän medicin eller 6 mån medicin, 6 mån kirurgi, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin

Ansökningskrav:

Godkänd läkarexamen

Introduktion:

5 dagar innan AT-blockets början, samt inför varje ny blockplacering.

Utbildning:

Central utbildning 2 timmar en gång i veckan. Tid avsatt för egenstudier 2 tim  varje vecka under allmänmedicinplaceringen. Kurs i Försäkringsmedicin. Utbildningspott för externa kurser 12.500:-,     TEMA-dagar. Deltagande i AT-stämman 1 ggr under AT-tjänstgöringen. 

Forskning:

Möjlighet till forskning i samarbete med Uppsala Universitet.

Jourer:

Nattjoursveckor under kirurgi- och medicinplaceringen. Primärjour med bakjour i hemmet under psykiatriplaceringen.

Handledare:

Ja, personlig handledare på samtliga placeringar.

Ledighet inför AT-tenta:
Tre dagars ledighet med lön, 2 dagar före tentan samt tenta-dagen.
Deltagande i AT-stämma:
Ja, ledighet med lön, anmälningsavgift och resa betald.
Studiepott:
12.500:- för externa kurser
Bostad:
Inga landstingslägenheter finns f.n.
Ersättning vid pendling:
Ja, vid pendling till Köping och Sala
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, AT-läkarna är en stor rekryteringsbas

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Fleix Starlander och Amanda Rödöö.

Annan kontaktperson:

AT-chef Margaretha Reuterwall, margaretha.reuterwall@regionvastmanland.se 

HR-konsult/AT-samordnare Lena Axelsson lena.axelsson@regionvastmanland.se 

Annat:

Tjänstgöring i Västerås och Köping. AT-råd, aktiv underläkarförening, AT-chef finns.

Sidan uppdaterades: 2018-03-14