AT-tjänst på Blekingesjukhuset Karlskrona
Upptagningsområde:
cirka 90 000
AT-ranking:
5
Tjänstgöringsavsnitt:

Som AT-läkare tjänstgöra du totalt 21 månader varav 1 flexibel månad. Under sjukhusplaceringarna som totalt är 11 månader kommer du att tjänstgöra både i Karlskrona och Karlshamn. Tjänstgöringstiden i Karlskrona är 8-9 månader och i Karlshamn 2-3 månader. Fördelningen avseende sjukhusplaceringarna är: Medicin (5 ½ månader) Kirurgi (3 månader) Ortopedi (2 månader) Anestesi ( ½ månad) I slutet av din AT tillkommer en flexibel månad inom valfri verksamhet. Du som väljer att inte göra den flexibla månaden förlänger dina placeringar på medicin med 2 veckor (6 månader totalt) och anestesi med 2 veckor (1 månad totalt). Tjänstgöringarna i psykiatri (3 månader) och primärvård (6 månader) gör du antingen i östra eller västra Blekinge beroende på vilka av AT-blocken du söker. Östra Blekinge omfattar Karlskrona och Ronneby med omnejd. Västra Blekinge omfattar Karlshamn, Sölvesborg och Olofström med omnejd

Ansökningskrav:

Läkarexamen alt beslut från SoS

Introduktion:

2 veckors introduktionskurs

Utbildning:

Tid avsatt för undervisning 4 timmar/vecka. Vi är generösa med att bevilja tjänstledighet med lön och övriga förmåner för deltagande i kurser och konferenser. Alla som antas till AT-stämman beviljas ledighet med lön och övriga förmåner.

Forskning:

Om lämpligt projekt finnes kan forskningsintroduktionskurs (20p) erbjudas

Jourer:

Psykiatrin:Du ingår i jourschemat efter att ha auskulterat på psykiatriska akutvårdsavdelningen. Jourtillfällena läggs ut i samråd med dig. Sjukhusplaceringarna:Du ingår i dagjourschemat. Efter inskolning får du även egna nattjourer på medicinkliniken (finns mellantjour på medicin som antingen är ST-läkare eller specialistläkare samt bakjour i hemmet)

Handledare:

Individuell handledning (huvud-och klinikhandledare).

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, 2 läsdagar + tentadagen
Deltagande i AT-stämma:
Ledighet med resa och logi betald.
Studiepott:
se under utbildning
Bostad:
Förmedlar kontakt.
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Ja, samarbete med näringslivet på orten finns.
Barnomsorg:
Förmedlar kontakt
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Ana Pejic SYLF e-post ana.pejic@ltblekinge.se

Annan kontaktperson:

AT- studierektorer: Blekingesjukhuset: Erik Norén e-post: erik.noren@ltblekinge.se Primärvården: Stefan Persson e-post: stefan.persson@ltblekinge Psykiatri: Lisa Hägg e-post: lisa.hagg@ltblekinge.se HR-konsult:Mats Magnusson e-post: mats.magnusson@ltblekinge.se

Annat:

Särskilt AT-läkarrum med 2 datorer finns med centralt läge på sjukhuset När det gäller sjukhusplaceringarna så förekommer tjänstgöring även på sjukhuset i Karlshamn. När det gäller primärvård- och psykiatriplaceringen så kommer man att bli placerad på en vårdcentral/klinik inom en radie av cirka 3 mil från Karlskrona.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23