AT-tjänst på Avesta lasarett
Upptagningsområde:
38400
AT-ranking:
2
Tjänstgöringsavsnitt:

6 mån. invärtesmedicinska specialiteter med tjänstgöring på Avesta lasarett. 6 mån. opererande specialiteter vid Falu lasarett, där anestesliologi, allmänkirurgi och ortopedisk kirurgi ingår. 3 mån. psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter samt öppenvården Avesta. 6 mån. allmänmedicin, förlagd till Avesta och Hedemora kommun.

Ansökningskrav:

Fullgjord läkarexamen eller motsvarande

Introduktion:

1 vecka allmän introduktion, klinikintroduktion kommer senare

Utbildning:

Undervisning 4 tim/vecka. Självstudier under allmänmedicinplaceringen 4 tim/vecka på arbetsplatsen. 

Forskning:

Har ej forskar AT.

Jourer:

Dag- och kvällsjourer, med aktivt bakjoursstöd.

Handledare:

En personlig handledare per huvudavsnitt.

Deltagande i AT-stämma:
Ja, inkl resa och boende en gång per block alternativt en extern kurs.
Studiepott:
Nej
Bostad:
Personalbost, möbl: : 2500-4000 kr/mån
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Ja
Barnomsorg:
Förmedlar kontakter
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, inom vissa specialiteter.

Annan kontaktperson:

Carina Hedberg, AT-ansvarig. E-post: carina.hedberg@ltdalarna.se

Erica Nordén, SYLF. E-post: erica.norden@ltdalarna.se

Annat:

Möjlighet till en veckas tjänstgöring, vintertid,vid Sälens turistläkarmottagning. 

Sidan uppdaterades: 2018-02-23