AT-tjänst på Arvika sjukhus
Upptagningsområde:
Ca 50000
AT-ranking:
31
Tjänstgöringsavsnitt:

6 mån internmedicin, 6 mån kirurgi, inkl ortopedi och anestesi 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

Ansökningskrav:

Läkarexamen alternativt beslutsunderlag från Socialstyrelsen.

Introduktion:

1 vecka: Två ggr per år arrangerar vi en kurs i omhändertagande av svårt sjuka patienter. I samband med akutkursen arrangeras en gemensam introduktionsträff för alla våra nya AT-läkare samt 1 vecka lokal gemensam introduktion på sjukhuset.

Utbildning:

Ja, som komplement till den kliniska undervisningen finns AT-föreläsningar, varje vecka under terminerna.

Forskning:

Kan diskuteras, max 2 månader per år (förlänger AT)

Jourer:

Ja med stöd av bakjour.

Handledare:

Ja

Ledighet inför AT-tenta:
2 dagar för inläsning plus tentamensdagen.
Deltagande i AT-stämma:
Personligt val, medel från studiepotten kan utnyttjas
Studiepott:
15 000 kr
Bostad:
Personalbostäder finns
Ersättning vid pendling:
Ja, vid psykiatriplaceringen och när VC ligger längre bort än 2 mil resp. 4 mil
Barnomsorg:
Kommunal
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

SYLF representant Cecilia Allansson Cecilia.Allansson@liv.se

Annan kontaktperson:

AT-Läkarchef Mats Modin  mats.modin@liv.se

HR konsult Anette Sätherberg annette.satherberg@liv.se

 Studierektor Kaj Eman Kaj.Eman@liv.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23