AT-tjänst på Alingsås lasarett
Upptagningsområde:
ca 100 000
AT-ranking:
65
Tjänstgöringsavsnitt:

Läkararbetet på sjukhuset domineras av klinisk tjänstgöring. AT-läkaren har goda möjligheter att utveckla sin kliniska förmåga genom att se många patienter med vanliga åkommor.

6 månader internmedicin

6 månader kirurgi

3 mån psykiatri

6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav:

För att kunna påbörja sin AT-tjänstgöring så skall man ha en läkarexamen,

alt. tillstånd från socialstyrelsen att fullgöra AT i Sverige.

Introduktion:

En introduktion sker på varje placering, totalt tre introduktionsveckor på 21 månader.

Utbildning:

Förutom klinikernas internmöten, har vi AT-utbildning en gång per vecka. Sit-in är också obligatoriskt på varje huvudplacering. Utbildning i försäkringsmedicin samt erbjudande att delta i regionalt AT-forum och AT-stämma m.m.

Under din psykiatriplacering har du obligatorisk utbildning en eftermiddag i veckan. Denna utbildning är förlagd till psykiatriska kliniken i Borås.

Under din primärvårdplacering kommer du att delta i schemalagd AT-undervisning en eftermiddag var fjortonde dag som är förlagd till områdets olika vårdcentraler. Du kommer också att ha goda möjligheter att auskultera hos primärvårdens olika samarbetspartners som Försäkringskassa, Socialbyrå, Polismyndighet, Flyktingmottagning efter ditt eget intresse. Du kommer också under primärvårdsplaceringen få möjlighet att göra studiebesök på kliniker utan AT-ansvar som t ex öron, ögon, hud, gynekologi, infektion och barn.

Jourer:

Ja

Handledare:

Varje AT-läkare får en personlig handledare vid varje placering.

Som huvudhandledning har vi LOTS-grupp.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, en dag.
Deltagande i AT-stämma:
Ja. Betald ledighet, även resa och logi betald
Studiepott:
AT-läkaren deltar i AT-stämma, AT-forum och AT-resa till annat europeiskt land.
Bostad:
Nej
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Nej
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja

Annan kontaktperson:

Alla sökande hälsas välkomna att kontakta oss för information. Förutom intervju lägger vi också stor vikt vid din erfarenhet som kliniskt verksam läkare samt annan vårderfarenhet. Vi kontaktar också dina referenter.

 

AT-chef
Yvonne Damm
Administration
Tel: 070-082 58 74
E-post: yvonne.damm@vgregion.se

 

AT-koordinator

 

Studierektor för Alingsås lasarett
Harald Wängberg
Kirurg/Ortopedkliniken
Tel: 0322-22 60 00 (växel)
E-post: harald.wangberg@vgregion.se

Studierektor för Primärvården
Eva de Fine Licht
Floda Vårdcentral
Tel: 0302-371 00 (växel)
E-post: eva.de_fine_licht@vgregion.se

 

Studierektor för Psykiatri (SÄS)
Psykiatri (SÄS)

 Daniel Näslund 

Tel: 033-616 49 85

E-post: daniel.naslund@vgregion.se

Annat:

Alingsås lasarett upplevs av såväl patienter som medarbetare som ett trivsamt sjukhus. Vi är bra på närsjukvård, vi har bredd och fokuserar på helheten. Sjukhuset har såväl öppen som sluten vård.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23