AT-tjänst på Ålands centralsjukhus
Upptagningsområde:
29.500
AT-ranking:
-
Tjänstgöringsavsnitt:

Introduktion 1 mån

medicin 4,5 månader

kirurgi 4,5 månader

psykiatri 3 månader

allmänmedicin 6 månader

Ansökningskrav:

Läkarexamen. Endast sökande med läkarexamen från Sverige kan antas.

Introduktion:

4 veckors introduktion: 2 veckor på medicinavdelning, 2 veckor på akuten. Därutöver introduktionsvecka i Uppsala.

Utbildning:

Introduktionsvecka på Uppsala Akademiska sjukhus. Seminariedagar 4 gånger per termin med föreläsare från Uppsala. Föreläsningar/seminarier 1-2 tim/v.

Forskning:

Nej

Jourer:

På akutmottagningen under med- o kirplacering: Efter introduktion kvällsjourer och helgjourer, vid större erfarenhet också möjlighet till nattjoursveckor. Bra bakjoursstöd.

I psykiatrin beredskapsjourer med bakjoursstöd.

I primärvården helgjourer kl 09.00-16.00. I övrigt beredskapsjourer med bakjoursstöd.

Handledare:

Alla har handledare som är specialistkompetenta. En handledare per block med studierektor som huvudhandledare.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, 4 dagar
Deltagande i AT-stämma:
Ja, betald ledighet
Studiepott:
Nej, men 2 externa kurser på sammanlagt 7 dagar beviljas.
Bostad:
Arbetsgivaren har bostadsförmedling.
Ersättning vid pendling:
Nej, men resekostnaden är mycket låg
Medflyttarservice:
V.g. se www.alandliving.ax
Barnomsorg:
Platsgaranti finns inom barnomsorgen
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, inom allmänmedicin. Viss möjlighet inom andra specialiteter,  men omfattande ”randning” på finska eller svenska fastlandet krävs.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

kim.a.lindholm@ahs.ax

Annan kontaktperson:

AT-studierektor Christian Bergman, christian.bergman@ahs.ax

Annat:

Ingångslön: 3.736 euro (motsvarar ca 35.500 SEK).

Annons gemensam med Uppsala Akademiska Sjukhus i Läkartidningen.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23