AT-tjänst på Akademiska sjukhuset, Uppsala
AT-ranking:
50
Tjänstgöringsavsnitt:

18 månader: 4.5 månader kirurgi (inklusive ortopedi och anestesi), 4.5 månader medicin (inklusive cardiologi), 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Forskarblocken omfattar även 12 månaders forskningstid.

Ansökningskrav:

Godkänd läkarexamen. Meriter som beaktas: läkar-/annat sjukvårdsarbete, annan yrkeserfarenhet/utbildning, pedagogisk erfarenhet, ledarskap, forskn- & utveckl.arbete.

Introduktion:

Blocken börjar med 1 veckas introduktion.

Utbildning:

Seminarier/föreläsningar varje onsdageftermiddag på respektive huvudavsnitt + en gemensam studiedag/termin. Grupphandledning varannan onsdageftermiddag med extern handledare

Ledarskapsutbildning i form av UGL erbjuds. AT-läkarna erbjuds möjlighet att delta i kurser såsom ATLS/AMLS..

Forskning:

4 forskarblock/termin. 12 månaders forskningstid under forskarblocken.

Jourer:

AT-läkarna kan delta i jourer efter inskolning.

Handledare:

En huvudansvarig för AT-utbildningen finns vid varje klinik, ofta biträds de av ytterligare en person. Varje senior läkare handleder utbildningsläkare i den sk dag-till-dag-handledningen. Varje AT-grupp (9 personer) går i grupphandledning varannan vecka.

Ledighet inför AT-tenta:
En inläsningsdag samt ledighet med lön på skrivningsdagen.
Deltagande i AT-stämma:
Betald ledighet inkl resa.
Studiepott:
Nej men två valfria externa kurser
Bostad:
Förmedlar kontakt.
Ersättning vid pendling:
Ersättning vid pendling till vissa primärvårdsplaceringar.
Barnomsorg:
Underdimensionerad
Möjlighet att fortsätta med ST:

ST-tjänster utannonseras.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Övergripande AT-studierektor Niclas Abrahamsson.

Annan kontaktperson:

AT-chef Erik Salaneck, erik.salaneck@akademiska.se

Personaladministratör Christina Asplund, christina.asplund@akademiska.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23