Vanliga frågor om AT


När kan jag börja allmäntjänstgöring AT?
Du måste vara helt klar med din grundutbildning och ha tagit ut ditt examensbevis innan du påbörjar AT.

FAQ AT bild

Hur mycket tid för studier har jag rätt till?
Det är inte definierat hur mycket tid som bör avsättas till studier. Läkarförbundet rekommenderar att en halv dag per vecka går till teoretiska studier.

I föreskriften för allmäntjänstgöring står det att AT-läkaren ska bedriva teoretiska studier och delta i kompletterande utbildning i form av kurser, konferenser och liknande.

Innan jag började AT arbetade jag som underläkare. Kan jag räkna in det i min AT?
Nej, tyvärr. AT måste göras på ett blockförordnande och det går inte att tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöringar.