Teori under allmäntjänstöring AT


AT-läkaren ska, vid sidan av tjänstgöringen, plugga teori och delta i kompletterande utbildning i form av kurser, konferenser och liknande.

Teori AT bild

AT-läkaren bör få möjlighet att delta i enhetens fortbildningsaktiviteter. Enheten bör dessutom ordna särskilda föreläsningar/seminarier för AT-läkare kring de vanligaste tillstånden inom aktuell specialitet. Studiebesök och auskultationer vid andra enheter och mottagningar kan också vara aktuellt.

Läkarförbundet rekommenderar att en halv dag per vecka avsätts för enskilda studier och reflektion.