Råd och stöd under AT


Under hela läkarkarriären kan det hända saker som gör att du kan behöva stöd och hjälp. Att bli anmäld är en sådan situation och en annan är om du riskerar att inte godkännas under AT.

Om du blir anmäld
Som medlem i Sveriges läkarförbund kan du få råd och hjälp i anmälningsärenden. Det förutsätter att du själv medverkar i processen eftersom det bara är du som kan lämna uppgifter kring vad som har inträffat.

Rådgivning för AT-läkare bild

Stöd till AT-läkare som riskerar att inte bli godkända
Handledare, studirektorer och verksamhetschefer är viktiga personer när det gäller att sätta in stödåtgärder om AT-läkare riskerar att bli underkända. Ju förr problemen uppmärksammas desto bättre.