Övergripande om allmäntjänstgöring AT


Allmäntjänstgöring AT kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare oavsett yrkesinriktning. AT ska bestå av utbildning samt läkararbete under professionellt ansvar. AT ska ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling.

AT-läkare bild

AT ska vara minst 18 månader. De flesta AT-block är idag 21 månader.

  • Minst 9 månader fördelade mellan a) invärtesmedicinska specialiteter, inklusive barn- och ungdomsmedicin och b) opererande specialiteter. Tjänstgöringen inom respektive grupp (a och b) måste omfatta minst 3 månader.
  • Minst 3 månader inom psykiatri, inklusive barn- och ungdomspsykiatri.
  • Minst 6 månader inom allmänmedicin. Tjänstgöringen i allmänmedicin ska alltid ligga sist i blocket.

AT-läkarna ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvvård och tjänstgöringen ska ske under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.

AT är målstyrd. Det innebär att innehållet i utbildningen ska svara mot de mål som Socialstyrelsen fastställt för kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Allmäntjänstgöringen AT avslutas med AT-prov.