Legitimering


För godkänd allmäntjänstgöring - AT - krävs dels att varje tjänstgöringsavsnitt godkänts av respektive verksamhetschef och dels godkänt AT-prov alternativt godkända medsittningar.

Ansökan om legitimation
Ansökan om legitimation görs hos Socialstyrelsen. Läs mer >

Intyg för varje tjänstgöringsavsnitt
Efter varje tjänstgöringsavsnitt ska verksamhetschefen skriftligen intyga att AT-läkaren uppfyller de krav som anges i målbeskrivningen för avsnittet. Ansvaret för tjänstgöringen inom respektive avsnitt ligger alltså på verksamhetschefen. Innan intyget utfärdas ska samråd självklart ske med AT-läkarens personliga handledare.

Läkarlegitimation bild

Socialstyrelsens anser att i de fall ett tjänstgöringsavsnitt har fullgjorts inom flera verksamhetsområden – gäller främst de nio månadernas tjänstgöring inom gruppen invärtesmedicinska respektive opererande specialiteter – ska intyget utfärdas av en verksamhetschef inom respektive grupp efter samråd med övriga verksamhetschefer.

I vissa fall saknar verksamhetschefen tillräcklig medicinsk kompetens för att ufärda intyget. Hen ska då uppdra åt annan med tillräcklig kompetens att göra det.

AT-prov
Allmäntjänstgöringen AT avslutas med ett kunskapsprov som högskolemyndigheten ansvarar för.

Läs mer AT-provet

Medsittning
Det går att ersätta den muntliga delen i AT-provet med fyra examinerande "sit-in" eller "medsittning", ett för varje avsnitt (medicin, kirurgi, psykiatri, allmänmedicin).

Läs mer om medsittning