Att söka allmäntjänstgöring AT


Konkurrensen om AT-blocken är större i universitetsstäderna än på mindre orter.

Några tips inför din ansökan:

  • Kontakta gärna personalsekreterare eller studierektor innan du skickar in ansökan - det är bra att visa intresse.
  • Gör dig känd på sjukhuset redan före din ansökan t ex genom sommarvikariat eller externplaceringar under grundutbildningen.
  • Om du är angelägen om att få en AT-tjänst på ett sjukhus där du vet att det är svårt att få AT, var tillgänglig innan AT ska tillsättas/tillträdas. Sena återbud förekommer.

Söka AT bild

Jämför
AT skiljer sig åt mellan olika sjukhus och landsting. Upplägg, utbildningskvalitet, lön och handledning är några av alla faktorer som kan variera. AT-guiden och AT-SPUR är verktyg för dig som vill ta reda på mer om de olika blocken. Besök även AT-mässan på din utbildningsort.

AT-SPUR
SPUR inspekterar AT-utbildande enheter för att kartlägga allmäntjänstgöringens struktur och process. LIPUS AB samordnar och sköter administrationen runt inspektionerna. Resultatet från inspektionerna kan hjälpa dig att få en bild av utbildningen. Du kan också kontakta respektive sjukhus för att få en fylligare rapport.

Läs mer

AT-mässor
På MSFs AT-mässor har du en unik chans att hitta din kommande AT-placering. På plats finns AT-rekryterare och representanter från flera arbetsgivare runt om i Sverige. Läkarförbundet informerar om AT och om dina villkor ute på arbetsplatsen. Vi berättar också om hur Läkarförbundet kan stötta dig som nyexaminerad läkare. I början av varje termin besöker vi alla studieorter. Håll utkik.

Hur söker jag?