Allt om Allmäntjänstgöring AT


Allmäntjänsgöringen AT kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare oavsett yrkesinriktning. Allmäntjänstgöring leder fram till legitimation.

Du kan få läkarlegiti­ma­tion efter AT och avklarat AT-prov.
AT-läkarna ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvård och har rätt till handledning av specialistkompetent läkare. AT är minst 18 månader och högst 2 år.

AT-mässa 2014

Läkarförbundet, MSF och SYLF träffar varje termin studenterna som snart ska söka AT.

(Ingen föranmälan krävs)


Några vanliga frågor om AT:

När kan jag börja allmäntjänstgöring AT?
Du måste vara helt klar med din grundutbildning och ha tagit ut ditt examensbevis innan du påbörjar AT.

Hur mycket tid för studier har jag rätt till?
Det är inte definierat hur mycket tid som bör avsättas till studier. Läkarförbundet rekommenderar att en halv dag per vecka går till teoretiska studier.

I föreskriften för allmäntjänstgöring står det att AT-läkaren ska bedriva teoretiska studier och delta i kompletterande utbildning i form av kurser, konferenser och liknande.

Innan jag började AT arbetade jag som underläkare. Kan jag räkna in det i min AT?
Nej, tyvärr. AT måste göras på ett blockförordnande och det går inte att tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöringar.