Läkare stödjer läkare - Kollegialt nätverkAlla kan hamna i en svår situation och behöva stöd och råd av en utomstående. För dig som är läkare är situationen ofta speciell. Du kanske behöver tala med någon som är väl förtrogen med läkares villkor.


Då kan du vända dig till de kollegiala rådgivarna i Läkarförbundets Kollegiala nätverk. Rådgivarna är läkare, de ger inte behandling, men är till för dig när du behöver en medmänniska och utomstående samtalspartner.

Det kan finnas många skäl till att ta kontakt med en kollegial rådgivare. Det kan handla om problem som hör samman med arbetet som läkare t. ex. anmälan för felbehandling, konflikter och stress. Men det kan även handla om mer privata kriser, missbruksproblem eller sjukdom.

Eller kanske behöver du helt enkelt någon att tala med kring en särskild frågeställning eller att din totala livssituation känns övermäktig.

Kontakta rådgivare

Rådgivarna finns över hela landet. De är utsedda av de lokala läkarföreningarna och du kan kontakta vilken rådgivare du vill, oavsett var i landet du bor eller arbetar. Du garanteras förstås sekretess och kan även vara anonym, om du vill.


Samordnare

Inger Löfvander vid Sveriges läkarförbund är samordnare och ansvarar för stöd, utveckling och utbildning av de kollegiala rådgivarna. Inger Löfvander eller Helena Törnkvist, sekreterare för nätverket, nås på: 08-790 33 00, begär Kollegialt nätverk eller mejla till kollegialt.natverk@slf.se 

Rådgivare:

Dalarnas Läkarför.

   

Björke, Rune

Allmänmed. + Geriatrik

A. 0243-497 128,
H. 023-77 00 55
rune.bjorke@ltdalarna.se

Ekeroth, Gunnar

Geriatrik

A. 0226-496 000,
H. 0226-304 33
gunnar.ekeroth@ltdalarna.se

Kerslow, Sören

Allmänmed.

A. 0705-769640,
H. 0250-172 44
soren.kerslow@ltdalarna.se

Olsson, Pernilla

Kirurgi

073-656 55 35
pernols@gmail.com

Råssjö, Eva-Britta

Gynekologi

A. 0243-49 20 00
eva-britta.rassjo@ltdalarna.se

Wiberg, Åsa

Allmänmed.

A. 0243-497 953, H. 0243-102 96
asa.wiberg@ltdalarna.se

Wallén, Kalle

Allmänmed.

A. 023-491 831, H. 023-22 22 13
kalle.wallen@ltdalarna.se

Gotlands Läkarf.

   

Angerth, Tomas

Infektion

A. 0498-26 80 00
tomas.angerth@hsf.gotland.se

Gästrike-Hälsinge Läkarf.

   

Holmquist, Christina

Internmed., kardiologi

A. vx 026-15 40 00
christinaholmquist1@gmail.com

Norell-Kågström, Birgitta

Rehabmedicin

A. 026-27 83 33 el. 278 000 sök 749

Lind, Odd

ÖNH

0650-924 05 alt. 924 07
odd.lind@lg.se

Göteborgs Läkarf.

   

Berntsson, Christina

Gynekologi/obstetrik

0708-13 96 18
christina.berntsson.cb@gmail.com

Heimann, Ingela

Psykiatri

A. 0727-409 470, H. 031-29 68 90
Mob. 0709-921 048
ingela.heimann@swipnet.se

Weber, Karin

Allmänmed.

031-97 33 00
karin.weber@vgregion.se

Hallands Läkarf.

   

Johansson, Anna-Karin

Allmänmed.

A. 0706-61 55 11, H. 0300-244 55
conna.johansson@telia.com

Nord, Henrik

Allmänmed.

A. 0345-183 01
henrik.nord@regionhalland.se

Ohlsson, John-Anders

Allmänmed.

A. 0300-56 55 44
john-anders.ohlsson@regionhalland.se

Ohlin-Graffner, Karin

Blivande spec. i pediatrik

A. 035-17 43 83, H. 0735-94 47 65
karin.ohlin-graffner@regionhalland.se

Rydberg, Mats

Allmänmed.

A. 070-207 23 24, H. 035-105 777
merydberg@gmail.com

Semby, Johan

Ögon

A. 0340-48 11 58, H. 070-771 49 02
johan.semby@hotmail.com

Jämtlands Läkarf.

   

Starlander, Jan

Internmed., lungmed.

A. 063-153 000 (P-sök 151)
H. 063-306 99

Jönköpings Läns Läkarf.

   

Carlsson, Mikael

Infektion

A. 010-242 21 10, H. 036-30 28 52, 0706-373 328
mikael.carlsson@rjl.se

Höjsgaard, Svend

Anestesiologi

H. 0370-465 58, 070-630 20 23
svend.hojsgaard@vmomail.se

Katzin, Tomas

Gynekologi

070-820 66 96
tomas@katzin.se

Larsdotter, Lotta

Allmänmed.

A. 010-242 67 11, H. 0392-163 110
lotta.larsdotter@rjl.se

Lenrick, Raymond

Gynekologi

A. 010-242 12 43, H. 036-343 443
raymond.lenrick@me.com

Kalmar Läns Läkarf.

   

Andersson, Ulla-Britt

Allmänmed.

A. 0480-819 60, H. 0485-332 24
ullaba@ltkalmar.se

Bäck, Svante

Psykiatri

0490-860 00

Engström, Anders

Internmed., kardiologi

A. 0480-81 000, H. 0480-135 40
andersen@ltkalmar.se

Landgren, Inger

Allmänmed.

0491-78 20 00
ingerlan@ltkalmar.se

Svernell, Olle

Internmed., reumatologi

A. 0409-86 000, H. 070-587 97 43
olle.sve@ltkalmar.se

Kronobergs Läns Läkarf.

   

Jägervall, Martin

Pediatrik, barnneurol.
skolhälsovård

A. 0470-588 000, H. 0470-683 84
martin.jagervall@ltkronoberg.se

Roman, Mats

Internmed., njursjukdomar

A. 0470-588 132, H. 0706-773 709
mats.roman@ltkronoberg.se

Malmö Läkaref.

   

Blomqvist, Peter

Kirurgi

H. 0431-452 347, M. 072-577 0106
peter.bq@tele2.se

Hammar, Oskar

Internmed.

A. 040-336 324
oscar.hammar@med.lu.se

Holm, Elena

Hematologi, internmed.

A. 040-33 73 74, H. 070-563 518
elena.holm@skane.se

Larsson, Staffan

Allmänmed.

A. 040-623 47 68/70
staffan.larsson@skane.se

Reimer, Åke

ÖNH, audiologi

A. 040-45 46 46, H. 070-894 32 68
ake.reimer@telia.com

Medelpads Läkarf.

   

Forslund, Monika

Lungmed.

A. 060-18 16 40 psök 63131
H. 060-12 14 20

Mellersta Skånes Läkarf.

   

Bergöö, Britta

Allmänmed.

0720-179 270

Risedal, Anette

Neurologi

A. 042-406 10 00
anette.risedal@skane.se

Sloth, Maja

Medicinsk radiologi

046-13 94 63 A. 046-17 10 03
maja.sloth@skane.se

Tägil, Magnus

Handkirurgi

A. 046-177 163, H. 0708-152 368
magnus.tagil@ort.lu.se

Norrbottens Läkarf.

   

Hennix, Jan

Allmänmed.

A. 0920-284 500, H. 070-636 89 49
jan_hennix@yahoo.se

Rönnblom, Kerstin

Allmänmed.

A. 0920-718 33, 070-334 48 55
H. 0920-25 52 58
kerstin.ronnblom@nll.se

Nordvästra Götalands Läkarf. (f.d. Bohuslän + Älvsborgs norra)

   

Brandt, Sven

Gynekologi & obstetrik

sven.brandt@vgregion.se

Hed, Karin

Allmänmed.

A. 070-200 99 07
karin.hed@vgregion.se

Nordvästra Skånes Läkarf.

   

Johansson, Bo

Infektion

A. 042-406 23 78, H. 042-14 75 83
bo.johansson@skane.se

Lilja, Göran

Internmed., hematologi

H. 0431-212 64, 070-321 30 37
goranlilja@ektv.nu

Schröder, Astrid

Reumatologi & Rehab

H. 042-124 814, 0730-357 085
astrid.schroeder@telia.com

Varenius, Anders

Psykiatri

042-21 83 32
anders.varenius@telia.com

Skaraborgs Läns Läkarf.

   

Carlsson, Helén

Internmed., hematologi

A. 0500-478 508
helen.carlsson@vgregion.se

Stockholms Läkarf.

   

Creutzfeldt, Johan

Anestesi, smärta

A. 08-58 58 00 00
H. 08-774 29 50, 0766-194 089

Eckerman, Ingrid

Allmänmed.

H. 08-600 15 56
ingrid@eckerman.nu

Grützmeier, Sven

Internmed., hematologi, infektionssj., klin. kemi

A. 08-616 24 65, 08-524 87 142
H. 08-84 96 16
sven.grutzmeier@bredband.net

Henriksen, Hans

Allmänmed., företagshälsovård, försäkringsmed.

Mob. 070-535 68 00
henriksenhans@hotmail.com

Horn, Catharina

Allmänmed., företagshälsovård, palliativ vård

H. 08-85 80 40
catharina.horn@sll.se

Landgren, Tatiana

Anestesi, intensivvård

A. 08-550 240 00 vx
tatiana.landgren@sodertaljesjukhus.se

Mitic, Snezana

Allmänmed., internmed., reumatologi

H. 0511-14 222, 0708-127 555
mitic@iname.com

Shemais, Heba

Anestesi, intensivvård

A. 08-587 012 05, 0709-515 042
heba.shemais@capio.se

Södermanlands Läns Läkarf.

   

Hesse-Sundin, Eva

Internmed., hematologi

016-10 30 00
eva.hesse-sundin@dll.se

Malm, Mona

Allmänmed.

A. 0155-24 76 87
mona.malm@dll.se

Segnestam, Karin

Barnmed.

016-10 30 00
karin.segnestam@dll.se

Upplands Allmänna Läkarf.

   

Karlsson, Torbjörn

Allmänmed.

A. 018-611 00 00
torbjorn.karlsson@akademiska.se

Hägg, Anders

Internmed.

H. 018-50 54 24, A. 018-611 0000
anders.hagg@akademiska.se

Persson Rhodin, Annica

Anestesi, smärtlindring, (beroende)

A. 018-611 00 00
annika.persson.rhodin@akademiska.se

Linde, Torbjörn

Allmänmed.

A. 018-611 00 00
torbjorn.linde@akademiska.se

Westman, Garbriel

Allmänmed.

A. 018-611 00 00 gabriel.westman@akademiska.se

Värmlands Läkarf.

   

Andersson, Stig

Distriktsläkare, pensionerad

0533-157 93

Tominich, Anna Karin

Allmänmed.

A. 054-61 76 46
anna-karin.tominich@liv.se

Västerbottens Läns Läkarf.

   

Almersson, Lars

Allm. internmed.

0950-39 000 vx, H. 0950-381 54
lars.almersson@vll.se

Edebro, Dan

Allmänmed.

A. 0910-77 10 18, 0730-511 313
dan.edebro@vll.se

Västmanlands Läkarf.

   

Holtz, Agneta

Barn & ungdomsmed.

A. 021-17 30 00, H. 021-13 38 96
agneta.holtz@ltv.se

Johansson, Bengt

Allmänmed.

021-17 47 08
bengt.johansson@ltv.se

Ångermanlands Läkarf.

   

Wallinder, Åke

Allmänmed.

0611-845 08

Älvsborgs Södra Läkarf.

   

Abrahamsson, Per-Anders

Psykiatri

033-29 18 96, 0706-952 484
dr.vitalis@gmail.com

Krook, Inga-Lena

Allmänmed.

033-29 40 36 el. 29 40 30

Kvist, Göran

Reumatologi

033-16 10 00

Monastyrski, Josh

Ortopedi

033-616 1000

Örebro Läns Läkarf.

   

Berggren, Lars

Anestesi och intensivvård

A. 019-602 03 14, H. 019-148 204

Fredlund, Hans

Mikrobiologi, infektion

019-602 35 81

Johansson, Bengt

Onkologi

A. 019-602 27 91, H. 019-447 031
bengt.johansson@orebroll.se

Stenninger, Gunilla

Allmänmed.

073-932 98 45

Östergötlands Läkarf.

 

 

Hjertberg, Hans

Urologi

A. 0702-04 55 23, H. 013-16 09 58
hans.hjertberg@gmail.com

Oscarsson-Tibblin, Anna

Anestesi, intensivvård

A. 010-103 77 84
anna.oscarsson.tibblin@lio.se

Östra Skånes Läkarf. (f.d. Kristianstads)

 

 

Klöfver-Ståhl, Britten

Kirurgi, smärtlindring

A. 0411-750 00, H. 0411-555 622
britten.klofver-stahl@skane.se

Simonsson, Magnus

Kardiologi, internmed., klin. fysiologi

044-21 32 87

Sjöberg, Eva

Företagshälsovård, rehabmed.

044-13 59 63
eva.sjoberg@kristianstad.se

Widlund, Björn

Allmänmed.

0416-497 700 alt. 497 730
bjorn.widlund@skane.se

Senast uppdaterad 2017-04-11

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12