Välkommen till Smittskyddsläkarföreningens hemsida

En ofta efterfrågad information om smittskydd är smittskyddsläkarnas Smittskyddsblad

Smittskyddsläkarnas adresser hittar du under rubriken Smittskyddsenheter.

Smittkyddsläkarnas och Folkhälsomyndighetens dokument Smittsamma sjukdomar.

SMITTSKYDDSLÄKARFÖRENINGENS STYRELSE 
The Swedish Society for Communicable Disease Prevention and Control

Per Follin (ordförande) sedan 2013-10-10
Eva Gustafsson, (sekreterare) sedan 2012-10-18
Micael Widerström  sedan 2016-10-13
Thomas Wahlberg  sedan 2016-10-13
Britt Åkerlind sedan 2016-10-13

Senast uppdaterad 2017-05-02
Sveriges läkarförbund

Webmaster: Thomas Wahlberg, Smittskyddsläkare Västra Götaland 

E-postadress:
thomas.wahlberg@vgregion.se