Verksamhetschefsdagarna 30 – 31 mars 2017

Program

Anmälan via anmalan.sgf@gmail.com  senast 28 februari. Anmälan är bindande.

Pris: 4 500 kr. I priset ingår deltagaravgift, kost och logi, (två luncher, en trerättersmiddag, för- och eftermiddagskaffe och frukost) Ange specialkost vid anmälan.

  

 


 

Planera redan nu för kommande möten!

 • 22-24/3-2017 YGS Ersta Konferens, Stockholm
 • 30-31/3-2017 Verksamhetschefsdagarna, Lejondal
 • 23-27/7-2017 IAGG, San Francisco
 • 20-22/9-2017 EUGMS, Nice
 • 19-20/10-2017 Geriatriskt Forum, Svenska Läkaresällskapet
 •  14-15/11 2017 Framtidens Medicin & Hälsa,  Stockholm Waterfront

 


Dags att söka Nordiska kursen i Palliativ medicin

 

Ansök senast 15:e Mars, se mer information om Nordiska kursen

 


Nytt för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8


Kompetensbeskrivning för den gemensamma kusnkapbasen för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 är färdig och finns nu för hämtning!

Särskilda rekommendationer för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8

 


 

Äntligen finns presentationer från årets Geriatriskt Forum för hämtning!

 

 

 


Defeating Alzheimer’s disease and other dementias:

a priority for European science and society 

 

Prof Bengt Winblad har skrivit en Europeisk plan för vård och forskning kring neurodegenerativa sjukdomar, framförallt Alzheimers sjukdom i form av ett Commission Paper som publicerades i Lancet Neurology i april 2016. Artikel för hämtning

 

 


Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

-rekommendationer och råd i kortfattade broschyrer

från Stockholms läns läkemedelskommitté 

och från Region Västmandland

 


Är du i behov av utbildning besök Kunskapsguiden.se

Här finns länkar till flera bra utbildningar för dig som gör ST-tjäntgöring men även för dig som har behov av att uppdatera dina kunskaper! 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med

 • Folkhälsomyndigheten
 • Forte
 • Läkemedelsverket
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

 

 

 

Webbredaktör Martin Dreilich 

Senast uppdaterad 2017-02-21
Sveriges läkarförbund

 

Svensk Geriatrisk Förening

är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.
Läs mer under Stadgar>>

 


Vår medlemstidning


 

Följ EUGMS egen Blog om Geriatrik i Europa!

 


 Bli medlem!

Medlemsavgifter för specialistläkare i geriatrik 550 kr, alla övriga 300 kr.
Du är varmt välkommen som medlem!

Maila dina kontaktuppgifter!

 


 

 

Lokalförening?

Nu finns även information om Geriatrikerföreningen i Stockholm län under fliken Geriatrik i Sverige. Saknar du du information på hemsidan om din lokalförening eller klinik? Maila webredaktör med uppgifter!