Planera redan nu för kommande möten!


 • 23/11-2016 Kvällstid. Höstmöte Geriatriska Föreningen i Stockholm, Sabbatsbergs sjukhus
 • 8-9/2-2017 Geriatriskt Forsknings- och Utvecklingsforum, Svenska Läkaresällskapet
 • 8/2-2017 Kvällstid. Årsmöte Svensk Geriatrisk Förening, Svenska Läkaresällskapet
 • 22-24/3-2017 YGS Ersta Konferens, Stockholm
 • 30-31/3-2017 Verksamhetschefsdagarna, Lejondal
 • 23-27/7-2017 IAGG, San Francisco
 • 20-22/9-2017 EUGMS, Nice
 • 19-20/10-2017 Geriatriskt Forum, Svenska Läkaresällskapet

 


 

Geriatriskt Forsknings- och Utvecklingsforum 2017

 

Vi träffas lunch-lunch, 8-9 februari på Läkaresällskapet i Stockholm

OBS! SGFs årsmöte äger rum på kvällen 8:e feb, innan middagen

 

Dag 1

Inbjudna experter med bla regeringens utredare Göran Stiernstedt kommer att belysa problemen i dagens sjukvård och hur framtidens sjukvård bör utformas, ex.Varför är ekonomin för landstingen så dålig?  Finns det verkligen bra utvärderingssystem för vad som är kostnadseffektivt? Vad kan vi göra bättre med befintliga resurser?

Dag 2

Geriatrisk aktuell forskning. Vi uppmanar alla forskningsintresserade att skicka in abstrakt om max 250 ord. Vi hoppas med detta att vi skall kunna nå fler personer även utanför de stora institutionerna. Stop-datum för abstrakt är den 15 december för att vi skall kunna få till ett program i god tid för mötet, och abstrakt skickas till peter.nordstrom@umu.se.

 

Anmälan som är bindande görs till Agneta Carlsson, mail: anmalan.sgf@gmail.com senast den 26 januari. Kostnaden för att delta båda dagarna är 1800 kronor. Då ingår även fika den 8 februari och lunch samt fika den 9 februari. 

 


Nytt för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8


Kompetensbeskrivning för den gemensamma kusnkapbasen för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 är färdig och finns nu för hämtning!

Arbetet med Geriatrikens egna särskilda rekommendationer för ST-tjänstgöring pågår för fullt!

 


 

Äntligen finns presentationer från årets Geriatriskt Forum för hämtning!

 

 

 


Defeating Alzheimer’s disease and other dementias:

a priority for European science and society 

 

Prof Bengt Winblad har skrivit en Europeisk plan för vård och forskning kring neurodegenerativa sjukdomar, framförallt Alzheimers sjukdom i form av ett Commission Paper som publicerades i Lancet Neurology i april 2016. Artikel för hämtning

 

 


Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

En ny broschyr från Stockholms läns läkemedelskommitté som vill förbättra läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre. Syftet är att öka livskvaliteten och minska patienternas risker för symtom och biverkningar genom förbättrad kunskap hos allmänläkare och geriatriker, men även till andra som arbetar med de mest sjuka äldre.

Mer information om publikationen finns här 

 


Är du i behov av utbildning besök Kunskapsguiden.se

Här finns länkar till flera bra utbildningar för dig som gör ST-tjäntgöring men även för dig som har behov av att uppdatera dina kunskaper! 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med

 • Folkhälsomyndigheten
 • Forte
 • Läkemedelsverket
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

 

 

 

Webbredaktör Martin Dreilich 

Senast uppdaterad 2016-10-23
Sveriges läkarförbund

 

Svensk Geriatrisk Förening

är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.
Läs mer under Stadgar>>

 


Vår medlemstidning


 

Följ EUGMS egen Blog om Geriatrik i Europa!

 


 Bli medlem!

Medlemsavgifter för specialistläkare i geriatrik 500 kr, alla övriga 250 kr.
Du är varmt välkommen som medlem!

Maila dina kontaktuppgifter!

 


 

 

Lokalförening?

Nu finns även information om Geriatrikerföreningen i Stockholm län under fliken Geriatrik i Sverige. Saknar du du information på hemsidan om din lokalförening eller klinik? Maila webredaktör med uppgifter!