Träff för studierektorer i geriatrik torsdagen 13 oktober kl 10-15 på Läkaresällskapet i Stockholm


Vi kommer att presentera förslaget till rekommendationerna till den nya målbeskrivningen, och även för dubbelspecialisering.
Till mötet kommer också John Rylander från socialstyrelsen, som granskar inkomna specialistansökningar. Det kommer att bli möjlighet till diskussion och tillfälle att ställa frågor

 

Anmälan senast 30 september till Agneta Carlsson per mail: anmalan.sgf@gmail.com


 


 

Inom kort, referat och bilder från föreläsare

 

 

 


Planera redan nu för kommande möten!

 • 5-7/10-2016 EUGMS, Lissabon
 • 13/10-2016 Studierektorsträff, Svenska Läkaresällskapet
 • 23/11-2016 Kvällstid. Höstmöte Geriatriska Föreningen i Stockholm, Sabbatsbergs sjukhus
 • 8-9/2-2017 Geriatriskt Forsknings- och Utvecklingsforum, Svenska Läkaresällskapet
 • 8/2-2017 Kvällstid. Årsmöte Svensk Geriatrisk Förening, Svenska Läkaresällskapet
 • 22-24/3-2017 YGS Ersta Konferens, Stockholm
 • 30-31/3-2017 Verksamhetschefsdagarna, Lejondal
 • 23-27/7-2017 IAGG, San Francisco
 • 20-22/9-2017 EUGMS, Nice
 • 19-20/10-2017 Geriatriskt Forum, Svenska Läkaresällskapet

 


 

 

 

Avhandling Lisa Söderström, Uppsala Univerisity

Nutritional Screening of Older Adults

Avhandlingsabrbetet beskriver utbredningen av undernäring bland äldre individer som skrivs in på sjukhus, möjliga riskfaktorer för att utveckla undernäring, samt hur undernäring är relaterad till både total- och orsaksspecifik dödlighet. De två studierna gällande dödlighet visar även på den kliniska användbarheten av screeninginstrumentet Mini Nutritional Assessment (MNA).  

Tidigare avhandlingar


Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

En ny broschyr från Stockholms läns läkemedelskommitté som vill förbättra läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre. Syftet är att öka livskvaliteten och minska patienternas risker för symtom och biverkningar genom förbättrad kunskap hos allmänläkare och geriatriker, men även till andra som arbetar med de mest sjuka äldre.

Mer information om publikationen finns här 

 


Är du i behov av utbildning besök Kunskapsguiden.se

Här finns länkar till flera bra utbildningar för dig som gör ST-tjäntgöring men även för dig som har behov av att uppdatera dina kunskaper! 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med

 • Folkhälsomyndigheten
 • Forte
 • Läkemedelsverket
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

 

 

 

Webbredaktör Martin Dreilich 

Senast uppdaterad 2016-09-25
Sveriges läkarförbund

 

Svensk Geriatrisk Förening

är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.
Läs mer under Stadgar>>

 


Vår medlemstidning


 

Följ EUGMS egen Blog om Geriatrik i Europa!

 


 Bli medlem!

Medlemsavgifter för specialistläkare i geriatrik 500 kr, alla övriga 250 kr.
Du är varmt välkommen som medlem!

Maila dina kontaktuppgifter!

 


 

 

Lokalförening?

Nu finns även information om Geriatrikerföreningen i Stockholm län under fliken Geriatrik i Sverige. Saknar du du information på hemsidan om din lokalförening eller klinik? Maila webredaktör med uppgifter!