Anmäl dig till Geriatriskt Forum 

OBS! Ny lokal, vi ses på Bryggarsalen Norrtullsgatan 12 N, T-bana Odenplan

 

Preliminärt program och anmälan

Fyll i anmälan, spara och bifoga i mail till anmalan.sgf@gmail.com 

OBS! Ny lokal, vi ses på Bryggarsalen Norrtullsgatan 12 N, T-bana OdenplanPlanera redan nu för SGFs möten våren 2017!

Helt nya FoU Forum 8-9 Februari, lunch-lunch

SGFs Årsmöte 8:e Februari

Verksamhetschefsträffen 30-31 Mars,  lunch-lunch


 

Avhandling Lisa Söderström, Uppsala Univerisity

Nutritional Screening of Older Adults

Avhandlingsabrbetet beskriver utbredningen av undernäring bland äldre individer som skrivs in på sjukhus, möjliga riskfaktorer för att utveckla undernäring, samt hur undernäring är relaterad till både total- och orsaksspecifik dödlighet. De två studierna gällande dödlighet visar även på den kliniska användbarheten av screeninginstrumentet Mini Nutritional Assessment (MNA).  

Tidigare avhandlingar


Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

En ny broschyr från Stockholms läns läkemedelskommitté som vill förbättra läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre. Syftet är att öka livskvaliteten och minska patienternas risker för symtom och biverkningar genom förbättrad kunskap hos allmänläkare och geriatriker, men även till andra som arbetar med de mest sjuka äldre.

Mer information om publikationen finns här 

 


Är du i behov av utbildning besök Kunskapsguiden.se

Här finns länkar till flera bra utbildningar för dig som gör ST-tjäntgöring men även för dig som har behov av att uppdatera dina kunskaper! 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med

  • Folkhälsomyndigheten
  • Forte
  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

 

 

 

Webbredaktör Martin Dreilich 

Senast uppdaterad 2016-06-07
Sveriges läkarförbund

 

Svensk Geriatrisk Förening

är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.
Läs mer under Stadgar>>

 


Vår medlemstidning


 

Följ EUGMS egen Blog om Geriatrik i Europa!

 


 Bli medlem!

Medlemsavgifter för specialistläkare i geriatrik 500 kr, alla övriga 250 kr.
Du är varmt välkommen som medlem!

Maila dina kontaktuppgifter!

 


 

 

Lokalförening?

Nu finns även information om Geriatrikerföreningen i Stockholm län under fliken Geriatrik i Sverige. Saknar du du information på hemsidan om din lokalförening eller klinik? Maila webredaktör med uppgifter!