Bild - OLD_Medicine Studerandes Förbund

 

Medicine Studerandes Förbund (MSF) är Sveriges läkarförbunds studerandeorganisation. 
Läkarförbundet är den medicinska professionens organisation och MSF är den enda studentorganisationen som arbetar med läkarutbildningen som utgångspunkt och din blivande roll som läkare.

  • MSF arbetar för en kontinuerlig förbättring av läkarutbildningen och för din situation som student. 
  • Vi slår vakt om dina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden och inom forskningsverksamhet.
  •  Vi samarbetar även med andra organisationer för läkarstudenter i Norden och i övriga Europa. Välkommen till MSF


Aktuellt


Senast uppdaterad 2015-12-16