Välkommen till SLF Student Stockholm!

Styrelsen

Sveriges läkarförbund Student (SLF Student) är studentorganisationen inom Sveriges läkarförbund, och således facket för dig som är läkarstudent på Karolinska Institutet.

Som studentfackligt organ är vår huvuduppgift att försvara dina intressen som läkarstudent och framtida läkare. Tillsammans med de andra avdelningarna och den nationella förbundsstyrelsen arbetar vi oavbrutet för en förbättring av läkarutbildningen och för att bevaka dina rättigheter och möjligheter, inte bara som svensk läkarstudent utan även på arbetsmarknaden och inom forskningsverksamhet.

Följ oss och vårat arbete här på vår hemsida och på Facebook. Under flikarna till vänster hittar du ytterliggare information om föreningens arbete.

Om du själv är intresserad av att engagera dig eller lära dig mer, tveka då inte att ta kontakt med oss på info.stockholm.student@slf.se

Varma hälsningar från alla oss i SLF Student Stockholm!


facebookVårens AT-mässor pågår nu för fullt

Läs mer

Handledningsrapporten 2016

Sveriges läkarförbund Student har under hösten 2016 genomfört en enkätundersökning om den kliniska delen av läkarutbildningen. Målgruppen för undersökningen var läkarstudenter vid svenska universitet som under höstterminen läste termin nio.

Läs mer

Rapport angående Utlands förhållande till läkarförbundet Student

I enlighet med den verksamhetsplan som antogs vid fullmäktigemötet i Uppsala 2016 har en utredning gjorts angående SLF Student Utlands förhållande till moderförbundet. Rapporten belyser olika aspekter i förhållandet mellan avdelningen och förbundet, samt ett antal alternativ för att öka Utlands representation i förbundet. 

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Senast uppdaterad 2017-02-21
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12