Arbetsmiljö

Studenträttigheter i arbetsmiljöfrågor

Studenter har rätt att utse studentskyddsombud. Detta sker i regel av studentkårerna. Studenter som har frågor vad gäller arbetsmiljön ska vända sig till studentskyddsombuden.

Studentskyddsombudens uppgift är att:

• Företrädare studenterna i arbetsmiljöfrågor
• Påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god arbetsmiljö
• Delta i skyddsrond
• Vid förändringar undersöka hur dessa påverkar studenternas 

Studentskyddsombudet har rätt att:

• Begära skyddsrond i lokaler där studenter vistas
• Delta i skyddskommitté
• Om arbete innebär omedelbar eller allvarlig fara för students liv och hälsa och detta inte åtgärdas har studentskyddsombudet rätt att föra frågan vidare till berört skyddsombud för bedömning om arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av yrkesinspektionen

Läs mer om vad som gäller med studenters arbetsmiljö och vad ett studentskyddsombud är.

Senast uppdaterad 2014-10-10