Rapport angående Utlands förhållande till läkarförbundet Student

I enlighet med den verksamhetsplan som antogs vid fullmäktigemötet i Uppsala 2016 har en utredning gjorts angående SLF Student Utlands förhållande till moderförbundet. Rapporten belyser olika aspekter i förhållandet mellan avdelningen och förbundet, samt ett antal alternativ för att öka Utlands representation i förbundet. 

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Senast uppdaterad 2017-05-21