Arbeta som läkarassistent

Läkarassistenttjänster har blivit allt vanligare och erbjuds numera på flera sjukhus.

läkare vid dator

Arbetet brukar innebära att man avlönat och under handledning auskulterar som "kandidat" på någon sjukhusavdelning, oftast efter att man avslutat motsvarande klinisk termin. Som läkarassistent deltar man vanligtvis i avdelningsarbetet med att till exempel undersöka patienter, skriva remisser eller assistera vid operationer.

Läkarassistenttjänsten är avsedd att vara en ren utbildningstjänst, och ska inte förväxlas med underläkarvikariat. För att få vikariera som underläkare måste du klarat de nio första terminerna på läkarprogrammet. Som läkarassistent får du alltså inte utföra något självständigt läkararbete, och därför är det mycket viktigt att alla moment utförs under handledning.

Lön och anställningsvillkor

Läkarassistenttjänsten omfattas inte av Läkarförbundets kollektivavtal Specialbestämmelser för läkare, eftersom detta enbart reglerar läkararbete. Däremot är det det allmänna villkorsavtalet på kommunal sektor Allmänna Bestämmelser som gäller.

Det är viktigt att se till att man inte utnyttjas som extra arbetskraft. Diskutera noga igenom anställningsvillkor och arbetsinnehåll med din arbetsgivare innan du påbörjar tjänsten, så att det inte föreligger några oklarheter. Tänk på att lönen förhandlas individuellt. Kontakta din lokala läkarförening för aktuella lönenivåer.

Läs mer i foldern "Rekommendationer vid tjänstgöring som läkarassistent"

Senast uppdaterad 2014-10-07