Enkäter

Stort tack till alla studenter som svarat på preklinenkäten!

Du kan läsa rapporten här.

Senast uppdaterad 2016-06-15