Välkommen till SPLF

Vårdval/hälsoval och Nationella taxan är SPLFs viktigaste frågor. SPLF arbetar för att vårdvalet/hälsovalet och Nationella taxan ska styras av villkor som befrämjar den småskaliga professionsstyrda vården.

Inbjudan till Seminarium för att främja sund konkurrens

Välkommen på seminarium den 18 april 2018 kl. 17-20. Seminariet sker i samverkan mellan Skatteverket, Bemanningsföretagen, Vårdföretagarna och Sveriges läkarförbund

Seminariet riktar sig enbart till dig inom privata sjukvårdssektorn.

Läs mer

Anmälan till Fullmäktige 2018

Nu är det dags att anmäla sig till Fullmäktige den 14/4 2018. Kansliet önskar få in din anmälan senast den 23/3.

Läs mer

Höjning - Nationella taxan 2018

En höjning av arvodesnivåerna har skett för 2018 på 1,95 % enligt överenskommelse mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Läs mer

Nyhetsbrev Februari 2018

Det här Nyhetsbrevet handlar nästan enbart om den "jakt" som vi upplever åter är aktuell på privatläkare. Vi gör allt vi kan för att motverka detta: Aktiverar juristerna på Läkarförbundet, uppvaktar politiker, använder tyngden som finns i ett enat förbund som vill ha en mångfald av vårdgivare i svensk sjukvård. Se även "Signerat" i Läkartidningen.

Läs mer

Skattemöte i Göteborg

SPLF inbjuder till skattemöte på Hotell Odin i Göteborg den 22/3 kl 18. Ämnen som kommer att behandlas är: Tjänsteställe, Utlandsbeskattning & Tidigare kontroller. Utöver det finns det naturligtvis tid för frågor.

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-09-27

Redan medlem i Läkarförbundet?

Byt yrkesförening till SPLF 

Läs om vad Läkarförbundet kan hjälpa dig med


Kansli

 

 

Johnny Gustafsson
Tel: 08-790 33 30 
johnny.gustafsson@slf.se

 

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12