Kontakta skolläkarföreningen och studierektorsgruppen här


 

jpg

Tack Gävle och alla deltagare på skolläkardagarna Ett speciellt tack till Pär Lindström och hans fantastiska team.

Åhörarkopior finns här.


 

Vägledning för elevhälsan är uppdaterad i en tredje utgåva.

Det är främst förtydligat juridiska frågor som inte var färdigutredda då första upplagan publicerades 2014. Vägledningen har också genomgått en allmän översyn och kompletterats med hänvisningar till kunskapsstöd/stöddokument som tillkommit sedan första upplagan.

                                        jpg 

 


 

 

Anmälan här

 


Nytt kapitel i Rikshandboken om 

Vaccination av till Sverige inflyttade barn, gäller även skolbarn

Tryck här för att komma dit.jpg

 

 Nya kvalitetsmått för Elevhälsans Medicinska Insats, utarbetade av Riksföreningen för Skolsköterskor och Svenska Skolläkarföreningen. ( Ersätter tidigare kvalitetsindikatorer)


”Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats” är huvuddokumentet där allt finns samlat med instruktioner för hur kvalitetsmåtten kan användas.

Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats.

I de följande fem filerna finns kvalitetsmått för fem olika områden i verksamheten i varsin skrivbar pdf-fil vilka används som arbetsmaterial då verksamheten ska beskrivas.

Verksamhetsansvar

Personalresurser

Lokaler och utrustning

Verksamhetens arbete

Elevernas inlärningsmiljö

 


 

jpgWHO´s arbete med ett ramverk för elevhälsans medicinska del avseende kvalitetsstandarder- o kompetenser.

 

 

Senast uppdaterad 2017-02-22

jpg 

MER OM SKOLHÄLSOVÅRD...

Vår "systerorganisation", Riksföreningen för Skolsköterskor, har en innehållsrik hemsida, väl värd ett besök!
"Elevhälsan" är en hemsida som vänder sig till alla professioner som arbetar i skolans elevhälsoteam.
Barnombudsmannens hemsida är innehållsrik - ta för vana att titta in på den emellanåt!