jpg
Sveriges första Skolläkarspecialist enligt den “nya ordningen” är i hamn

Kollegan Neli Mitova, skolläkare i Tyresö, har nu fått bevis om specialistkompetens i Skolhälsovård från Socialstyrelsen.
Hon är den första kollegan som får sådant bevis enligt det nya systemet från 2015.
GRATTIS till Neli och hennes handledare Nils Lundin.

Välkommen till Svenska skolläkarföreningen webbplats med information om våra kurser för framtida specialister.  Om du är skolläkare och vill veta mer om kursens upplägg, innehåll och hur den överensstämmer med Socialstyrelsens krav för specialistbehörighet läs dokumentet “kurs information till deltagare mars 2017”

 

Om du är elevhälsochef eller skolledare och vill veta mer hur kursen kan främja hela elevhälsans arbete och underlätta rekrytering av skolläkare läs dokumentet “ kursinformation till elevhälsochefer mars 2017” Här finns mer information!

Har ni frågor om kursen är ni välkomna att skriva till oss

josef.milerad@lidingo.se Josef Milerad, ordförande Svenska Skolläkarföreningen

lars.cernerud@telia.com Lars Cernerud, vetenskaplig sekreterare Svenska skolläkarföreningen 


 

Läs Nyhetsbrev från ordförande. Här finns bland annat info om ST kurs skolhälsovård 18-20 oktober på Läkarsällskapet i Stockholm.  


PM Specialistutbildning i skolhälsovård för läkare är reviderad! Läs ny version här


BUP-KONGRESS i Gävle 3-4 maj 2017

Temat är ”kropp och själ”.  Flera internationella auktoriteter föreläser som Sir Michael Marmot "The health gap: the challenge of an unequal world", Dr Isobel Heyman  "Somatic syndrom disorders – overview of evaluation and treatments" , Professor Christopher Gillberg  "Autism – en översikt över utredning och behandling"  Professor Niklas Långström  "Epigenetik – hur kan vi hantera en ärftlig belastning?"

 SLF medlemmars får rabatterat pris - samma som early- bird ni anmäler på talongen att ni är medlemmar.  Ta del av programmet och gör din anmälan här senast den 27 mars


EMQ (Elevhälsans medicinska kvalitetsregister)

EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige.

 Var med och utveckla vårt eget kvalitetsregister! Läs mer här!

jpg

Tack Gävle och alla deltagare på skolläkardagarna Ett speciellt tack till Pär Lindström och hans fantastiska team.

Åhörarkopior finns här.


 

Vägledning för elevhälsan är uppdaterad i en tredje utgåva.

Det är främst förtydligat juridiska frågor som inte var färdigutredda då första upplagan publicerades 2014. Vägledningen har också genomgått en allmän översyn och kompletterats med hänvisningar till kunskapsstöd/stöddokument som tillkommit sedan första upplagan.

                                        jpg 

 Nytt kapitel i Rikshandboken om 

Vaccination av till Sverige inflyttade barn, gäller även skolbarn

Tryck här för att komma dit.jpg

 

 Nya kvalitetsmått för Elevhälsans Medicinska Insats, utarbetade av Riksföreningen för Skolsköterskor och Svenska Skolläkarföreningen. ( Ersätter tidigare kvalitetsindikatorer)


”Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats” är huvuddokumentet där allt finns samlat med instruktioner för hur kvalitetsmåtten kan användas.

Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats.

I de följande fem filerna finns kvalitetsmått för fem olika områden i verksamheten i varsin skrivbar pdf-fil vilka används som arbetsmaterial då verksamheten ska beskrivas.

Verksamhetsansvar

Personalresurser

Lokaler och utrustning

Verksamhetens arbete

Elevernas inlärningsmiljö

 


 

jpgWHO´s arbete med ett ramverk för elevhälsans medicinska del avseende kvalitetsstandarder- o kompetenser.

 

 

Senast uppdaterad 2017-05-22

Svenska Skolläkarföreningen på facebook

jpg

jpg 

MER OM SKOLHÄLSOVÅRD...

Vår "systerorganisation", Riksföreningen för Skolsköterskor, har en innehållsrik hemsida, väl värd ett besök!
"Elevhälsan" är en hemsida som vänder sig till alla professioner som arbetar i skolans elevhälsoteam.
Barnombudsmannens hemsida är innehållsrik - ta för vana att titta in på den emellanåt!