jpg Svenska Skolläkarföreningen på facebook


Kontakta skolläkarföreningen och studierektorsgruppen här

 


jpg

Åhörarbilder finns här


 

jpg

Planeringen av skolläkardagarna 2017 är i full gång. Kongressen kommer att äga rum i Gävle på konserhuset 2-3 februari 2017. Välkommen

Boka av tid i kalendern redan nu. Anmälan och program kommer senare.

 


 

Läs åhörarbilderna från skolsköterskedagarna här

 

png


Nytt kapitel i Rikshandboken om 

Vaccination av till Sverige inflyttade barn, gäller även skolbarn

Tryck här för att komma dit.jpg

 

 Nya kvalitetsmått för Elevhälsans Medicinska Insats, utarbetade av Riksföreningen för Skolsköterskor och Svenska Skolläkarföreningen. ( Ersätter tidigare kvalitetsindikatorer)


”Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats” är huvuddokumentet där allt finns samlat med instruktioner för hur kvalitetsmåtten kan användas.

Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats.

I de följande fem filerna finns kvalitetsmått för fem olika områden i verksamheten i varsin skrivbar pdf-fil vilka används som arbetsmaterial då verksamheten ska beskrivas.

Verksamhetsansvar

Personalresurser

Lokaler och utrustning

Verksamhetens arbete

Elevernas inlärningsmiljö

 


 

jpgWHO´s arbete med ett ramverk för elevhälsans medicinska del avseende kvalitetsstandarder- o kompetenser.

 

 

Senast uppdaterad 2016-09-24

jpg Svenska Skolläkarföreningen på facebook

jpg 

MER OM SKOLHÄLSOVÅRD...

Vår "systerorganisation", Riksföreningen för Skolsköterskor, har en innehållsrik hemsida, väl värd ett besök!
"Elevhälsan" är en hemsida som vänder sig till alla professioner som arbetar i skolans elevhälsoteam.
Barnombudsmannens hemsida är innehållsrik - ta för vana att titta in på den emellanåt!