• Ny medlemsförmån

  Medicinsk litteratur från Studentlitteratur

 • Rekordmånga besökte AT-mässorna

 • Din utbildning

  Vi arbetar för att förbättra dina studievillkor

 • Det här ingår

 • Aktiv i MSF

 • På gång

 • Lokala MSF

 • Enkäter

 • Appendix

 • Aktuellt
  • Läkarstudenter får inte exkluderas på grund av kön

   "Av de kvinnliga läkarstudenterna har så många som 38 procent upplevt sig diskriminerade på grund av kön. Motsvarande siffra bland de manliga studenterna är 16 procent. Enkäten visar till exempel att manliga klasskamrater oftare blir erbjudna att utöva olika moment. Männen blir å andra sidan i högre utsträckning negativt särbehandlade genom att uteslutas från gynekologiska och obstetriska undersökningar samt vid förlossningar".

  • Framtidens läkare bör få goda forskningsmöjligheter

   "Framtidens läkare bör få goda forskningsmöjligheter" skriver MSFs förbundsordförande Teodor Svedung Wettervik i Läkartidningen under signerat.

  • Appendix söker ny redaktör

  • Visa fler
 • Preklinrapport

  Teoretiska delarna får bättre betyg än de praktiska.
  MSF använder preklinrapporten i det löpande förbättringsarbetet av utbildningen.
  Läs mer