Arbetsmiljö och kön - spelar det någon roll?

KLFs vårmöte på van der Nootska i Stockholm lördagen den 22a april. 

Anmäl dig till vårsymposiet och årsmötet till mailadressen nina.rose@kvinnligalakare. se senast 13/4. Ange namn och ”Vårsymposiet” samt eventuell specialkost. Lunch och fika ingår. Icke-medlemmar sätter in 300 kr på postgiro 153079-9, medlemmar i KLF närvarar gratis.


Program för dagen: 

9:00 – 9:30 Välkommen! (Ingela Heimann Ordförande i KLF)

9:30 – 10:15 ”Statistik och ohälsotal kvinnliga läkare” (Kajsa Holmberg SLF)


10:15 – 10:45 Fika

10:45 – 11:30 ”Läkarstuderandes erfarenheter av genus i klinisk träning” (Emelie Kristoffersson doktorand på Allmänmedicin, Umeå universitet)

11:30 – 12:15 ”Genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation” (Annika Vänje Filosofie doktor och forskare vid KTH)

12:15 - 12:30 Frågestund

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:45 ”Strukturella barriärer i arbetslivet” Workshop och diskussion (KLFs styrelse)

14:45 – 15:15 Fika

15:15 – 16:15 Årsmöte

____________________________________

Intresserad av styrelsen?

Kontakta valberedningen!

Att sitta i KLFs styrelse är givande och roligt.

 

Om du är eller känner någon som är intresserad eller skulle passa, ta kontakt med oss! Alla är välkomna att söka, oavsett styrelsevana, grad i karriären eller bostadsort. Vi ser positivt på att vara en styrelse med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter.

 

Maila: valberedning@kvinnligalkare.se

 

 


 

Artikel om surrogatmoderskap

KLF har skrivit en artikel i Göteborgs-Posten om att det bör införas ett totalt förbud mot surrogatmödraskap.

Läs mer på GP:s hemsida

____________________________________

Debatt om surrogatmödraskap

Tisdagen den 3/5 är det tisdagsdebatt på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm med tema surrogatmödraskap. KLF finns representerade genom Nina Rose. Kom och lyssna!

Läs mer på SLS hemsida

____________________________________

KLF om surrogatmoderskap

KLF svarar på debattartikel i Läkartidningens nätupplaga (2016;113:DX6Z) angående surrogatmoderskap och källor.

____________________________________

Män får dyrare sjukvård

"Män får dyrare behandling än kvinnor med akut hjärtinfarkt. Även vid blindtarmsinflammation är kostnaden lägre för kvinnor. Landstingens ersättning till vårdgivare är inte heller jämställd. Om patienten är en kvinna kan priset bli lägre." Läs mer i Tidningen Curie 2015-08-27

____________________________________

Manliga läkare tjänar fortfarande mer

Den genomsnittliga skillnaden var 5500 kr i månaden i november 2014 och en kvinnlig läkares totala livslön är cirka en halv miljon kronor lägre än en manlig läkares (Läkartidningen 14-15/2015). Läkarförbundet har nu efter en motion från Kvinnliga Läkares Förening fått i uppgift att redovisa hur lönestrukturerna ser ut och vad det får för konsekvenser, samt att analysera kvinnliga och manliga läkares livslöner (Läkartidningen 23-24/2015).

____________________________________

Kvinnor får vänta längre än män på akuten

En studie gjord i Göteborg visar att kvinnor får vänta längre än män när de söker akutvård. Skillnaderna var överväldigande. En av forskarna - som själv var överraskad över studiens enhälliga resultat - säger: "Med några enstaka undantag ses det här fenomenet i alla åldersgrupper, alla sökorsaker och alla grader av sjukdom." Enligt studien, som består av 150 000 patienter, beror skillnaderna inte på att männen är sjukare.

Kvinnor får vänta längre än män på akuten

____________________________________

Kvinnor och män medicineras olika

En ny rapport från Kunskapscentrum för Jämlik vård visar på en ojämlik förskrivning av blodtrycksmedicin mellan kvinnor och män i Västra Götalandsregionen.

Kvinnor och män medicineras olika

____________________________________

Värderas kvinnors hälsa lägre än mäns?

Det finns en del som tyder på en systematisk diskriminering avseende ekonomisk ersättning för "kvinnosjukdomar" i DRG-systemet. Vi motionerade om detta till  Sveriges Läkarförbunds Fullmäktigemöte 2014, och motionen bifölls (läs motionen här). Socialstyrelsens svar var dock kortfattat och saknade helt genusanalys, och därför vill vi ha en ny utredning. Läs mer i Fria Tidningen 19 mars 2015.

Tidigare artikel i ämnet hittar du i  Sjukhusläkaren 16 juni 2014.

____________________________________

För kvinnors rätt till säker och fri abort!

Aborträtten måste försvaras!

Det har nu gått 40 år sedan rätten till fri abort infördes i Sverige. I dag är aborträtten återigen ­ifrågasatt. Läs KLFs debattartikel i Läkartidningen.

KLF fördömer attentatet mot aborträttsfestivalen.

Den 1 januari 2015 är det 40 år sedan Sveriges abortlag, med fri abort upp till vecka 18, trädde i kraft. Trots att 40 år har gått är aborträtten idag långt ifrån självklar. Söndagen den 7:e december 2014 höll RFSU och tidningen Ottar en aborträttsfilmfestival där festivaldeltagarna, mitt i en av filmerna, blev attackerade av tre maskerade män som slängde in en rökbomb i lokalen genom den enda utgången. 

 

Detta är tyvärr inte ett isolerat anfall mot aborträtten, rätten till sin egen kropp, om än den mest våldsamma. Det senaste året har Sveriges abortlagar varit under en ständig attack. Diskussioner kring samvetsklausul har tagit stor plats i media och för nästan exakt ett år sedan startade ett parti vars huvudfråga är att förbjuda rätten till abort. Sist men inte minst vill Sveriges tredje största parti begränsa aborträtten. 

Vi i Kvinnliga Läkares Förening stödjer den svenska abortlagstiftningen som den ser ut idag. Vi motsätter oss all typ av verksamhet som vill begränsa rätten till abort och tar avstånd från antidemokratiska- och våldshandlingar.

Vi ställer oss även helt och hållet bakom Läkaresällskapets nej till samvetsklausul i vården.

____________________________________

Sök våra stipendier

Nu är det återigen möjligt att söka stipendier från de tre stiftelser som KLF förvaltar. Stiftelserna vänder sig till kvinnliga läkare, och stipendium kan bland annat sökas för ekonomiskt bidrag i samband med hög ålder, sjukdom eller annan svår situation (exempelvis arbetslöshet) samt för deltagande i kongresser som bedöms skapa förutsättningar för ett ökat informations- och kunskapsutbyte på områden av särskilt intresse för kvinnliga läkare.

För mer information se fliken ”sök våra stipendier”.

____________________________________

Madeleine Leijonhufvud är Årets Hedersmedlem i KLF 2014

Med följande motivering har Madeliene Leijonhufvud utsetts till årets hedersmedlem i KLF: "En kvinnlig yrkesutövare i en mansdominerad värld som genom sitt outsinliga engagemang för att förändra sexualbrottslagstiftningen till att anpassas till verkligheten och därigenom förstärka stödet till sexualbrottsoffer har Madeleine Leijonhufvud banat väg och visat att man genom idogt arbete kan påverka både opinion och rådande lagstiftning"

Madeleine Leijonhufvud höll även årets Karolina Widerströms-föreläsning på Medicinska

Riksstämman med rubriken "Vad vet de om människor - Om behovet av icke-juridisk kunskap i lagstiftning och rättstillämpning". Föreläsningen följdes av en diskussion kring sexuallagstifningen där förutom Madeleine Leijonhufvud även docent och överläkare Lotti Helström på Akutmottagningen för våldtagna kvinnor samt Anna Thomasson för Fatta-kampanjen deltog.

 Lista över tidigare hedersmedlemmar hittar du här.

____________________________________

Kön viktigare än ekonomi vid uttag av föräldrapenning

Läs Försäkringskassans pressmeddelande här.

____________________________________________________________

Föredrag eller workshop om genus?

Vill ni på er arbetsplats, i er förening eller liknande lära er mer om genus? I KLF har vi flera duktiga föreläsare som tidigare bl a har föreläst på läkarutbildningen i Uppsala och har hållit i genusworkshop på AT-stämman. Kontakta oss i styrelsen om ni vill veta mer.

Senast uppdaterad 2017-03-24

På tal om kvinnor och män

- lathund om jämställdhet 2014

 

http://assets.podomatic.net/ts/a6/4b/99/jamstalldhetspodden/130x130-475x475+101+262_9505766.jpg?1400237532

 

MWIA - The Medical Women´s International Association

 

Stöd European Womens´s Lobbys kampanj för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor

http://www.womenlobby.org/spip.php?article64&lang=en

 

Facebook

Kvinnliga Läkares Förening finns nu också som grupp på Facebook! Gå in och anmäl dig. Där kommer information om möten och föreläsningar annonseras.

http://www.facebook.com/

 

Jämställdhet

Klicka på denna länk för att se vad Sveriges läkarförbund skriver om jämställdhet och genusperspektiv. Här hittar du information om hur läkarförbundet arbetar för jämställdhet och vilkar rättigheter du har på din arbetsplats.

 

Rättviseförmedlingen

Behöver du en kvinnlig föreläsare eller förebild men hittar bara manliga? RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN hjälper er som har svårt att hitta annat än män för medverkan i era tidningar, tv-program, historieböcker, föreläsningar, på konserter, klubbar, debatter och galor.

www.rattviseformedlingen.se

 

Porrfria hotell

Du kan söka porrfria hotell. Använd denna länk och välj certifiering "Porrfritt enligt Roks"
http://www.informus.se

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12