Nationella taxan - nya ändringar för 2016 och 2017

Ersättningen har höjts för samtliga åtgärder med 2 procent för 2016 och med 1,9 procent för 2017.

Ändringar har gjorts gällande följande åtgärder i förordningen om läkarvårdsersättning:

Åtgärd 228 (reumatologi) har delats upp i två åtgärder. 228 samt ny åtgärd 227 (ej intravenös behandling)

Åtgärd 360 (vissa opererande specialiteter) där man tagit bort möjligheten till intravenös anestesi.

Åtgärd 805 (neurologi) där man lagt till att ersättning får lämnas högst två ggr per år och patient

Åtgärd 207 (invärtesmedicinska specialiteter) Ändring i texten. Demensutredning som omfattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna

Åtgärd 971 (allmänmedicin) Ändring i texten. Demensutredning som omfattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna

Åtgärd 515 (ögonsjukdomar) Ändring i texten: Ögonbottenfotografering bilateralt med fotodokumentation alternativt Optisk Coherens Tomografi

Åtgärd 605 (öron-, näs- och halssjukdomar) Ändring från FES till FESS (funktionell endoscopisk kirurgi)

Åtgärd 906 (hud- och könssjukdomar) Roaccutan har ersatts med retinoider

Nya åtgärder

Ny åtgärd 389 (vissa opererande specialiteter) Behandling av analfissur med botulinumtoxin.

Ny åtgärd 978 (allmänmedicin) Bandspelar-EKG (långtids EKG). Ersättning lämnas för högst två ggr per år och patient.

Ny åtgärd 979 (allmänmedicin) Datoriserat medicinskt arbetsprov. Ersättning lämnas för högst två ggr per år och patient.

Nya åtgärder 614, 615, 616 (allmänmedicin) Samma innehåll som i åtgärder 327, 328 resp. 335 (vissa opererande specialiteter)

Senast uppdaterad 2015-12-15
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12