Start - SLF
 • Arbetstid

  Läkares jour ger mycket vård

 • www.tryggvard.se

  TryggVård.se synliggör Sveriges läkare

 • Din karriär

  Seminarier om karriärsvägar för läkare

 • Möte

  Läkarförbundets fullmäktige 30-31 maj 2017

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Heidi Stensmyren föreslås till styrelsen i Folksam Sak

   Valberedningen i Folksam Sak har nominerat Heidi Stensmyren till ledamot i styrelsen. Beslutet fattas på den ordinarie bolagstämman den 20 april 2017.

  • Patientskadorna ökar på grund av vårdplatsbristen

   Arbetsmiljöenkät: Tre av fyra läkare känner till patienter som lidit skada på grund av bristen på tillgängliga vårdplatser det senaste året, nästan 50 % fler än 2015.
   Det här visar en arbetsmiljöenkät som Läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset har genomfört.

  • Läs och ladda ner broschyren "Läkarnas ST - vad krävs?"

   I broschyren "Läkarnas ST - vad krävs?" summerar vi Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8). Syftet är att ge en tydlig och kortfattad beskrivning av vilka krav som ställs i regelverket.

  • "Staten måste ta ansvar för personalbristen"

   Debatt Dagens Samhälle: Inom Saco-federationen finns ett stort antal professioner som i ännu högre grad vill bidra fullt ut i arbetet med att möta de utmaningar som välfärden och samhället står inför.

   Den enskilt största frågan är bristen på hälso- och sjukvårdspersonal och hållbara arbetsvillkor, bristen på god vårdmiljö och bristande patientsäkerhet. 

   Läs debattartikeln i Dagens Samhälle.

  • Förbundets synlighet ökar – läkarnas röst höjs avtalsåret 2017

   Blogg: Läkarförbundet syns i fler kanaler än någonsin och i en allt större omfattning, både i social- och traditionell media. Den ökade synligheten innebär att läkarnas röst blir allt svårare att ignorera.

  • Visa fler
 • Signerat
  • Slut på otidsenlig anställning av läkare (21/3)

   Åratals arbete som läkare utan möjlighet till tillsvidareanställning. Genom särregleringar har det varit fullt möjligt – för just läkare. Ingen annan, vad jag vet. Chanserna att teckna ett bostadslån till sig, och kanske familjen, har därmed ofta smält bort som smör i solsken. Helt lagligt har den viktiga anställningstryggheten beskurits på ett synnerligen orättfärdigt och otidsenligt sätt....
 • Heidis tweets