Välkommen

 

 

2014-02-18

Ärade medlemmar i Svensk Barnkirurgisk Förening!

I år går Kirurgveckan av stapeln i Karlstad på kongresscentret CCC. Som vanligt äger det rum v.34 och vi har vårt program under onsdagen.
Abstrakt skall vara insänt senast den 17/3 online och kan nås via Svensk Kirurgisk Förening alternativt Kirurgveckan. Styrelsen kommer gemensamt att bedömma de avidentifierade abstrakten utifrån en mall med poängsättning. Har vi nöjet att få många abstrakt är vi tvingade att prioritera.
Kongressen kommer att vara papperslös. Man kan ladda ned applikationen på en I-Pad men inte på en sedvanlig dator. Det finns några "paddar" att låna på kongresscentret men de kommer inte att räcka till alla. Därför är det viktigt att de som har egna tar med dem. Man kan också ladda ner appen på en Iphone.

Eftersom congrex har gått i konkurs måste man själv boka hotellrum.
Som vanligt har vi föreningsmiddag på onsdag kväll.

Med hopp om en givande kirurgvecka

Kate Abrahamsson
Vetenskaplig sekreterare

Senast uppdaterad 2014-02-28

Medlemmar som har bytt mailadress skall skicka den nya adressen till mig för uppdatering, annars får de inga utskick.    

Anna Börjesson  anna.borjesson@skane.se