Välkommen

 

2014-12-03

De senaste anteckningarna från årets styrelsemöten finns nu tillgängliga här.
Nästa styrelsemöte hålls 2015-01-29, kl 10-15 i Göteborg.

***********************************************************************************

2014-10-03

Socialstyrelsens förslag till
ny målbeskrivning av läkarnas specialiseringstjänstgöring
kan laddas ner här.
Styrelsen remissvar kan laddas ner här.

***********************************************************************************

2014-09-28

Fortbildningsdag i Göteborg, 7 november 2014

Här finns programmet.Välkomna!

***********************************************************************************

  2014-05-23

Bästa medlemmar i Svensk Barnkirurgisk Förening!

Här följer programmet för årets kirurgvecka i Karlstad onsdag v.34

Läs mer...

Välkomna!
Kate Abrahamsson, Vetenskaplig sekreterare
Svensk Barnkirurgisk Förening

 

Senast uppdaterad 2014-12-03
NYHETER

2014-05-23

Ny webbansvarig

Sofia Månsson tar gärna emot synpunkter och material som behöver publiceras.
sofia.mansson@vgregion.se