Välkommen

2015-05-03

Kära medlemmar!
Årets Kirurgvecka går av stapeln v.34 och Barnkirurgens huvuddag är som vanligt onsdag...
Läs mer...


Väl mött i Örebro,
Kate Abrahamsson, Vetenskaplig sekreterare

***********************************************************************************

2015-03-24

The Second Gothenburg Conference on Vesicouretral reflux
Göteborgs barnurologiska/barnnefrologiska sektion välkomnar alla medlemmar av Svensk barnkirurgisk förening till Hotel 11 i Göteborg den 11-12 Juni 2015.
Mer information inkl. webbaserad anmälning finns på konferensens hemsida www.vgregion.se/reflux2015.
Flyer att annonsera med finns här.

***********************************************************************************

2015-03-18

Nationella riktlinjer samlas fr.o.m. nu här på hemsidan.
Maila gärna de riktlinjer som saknas till sofia.mansson@vgregion.se så att listan blir komplett.

***********************************************************************************

2015-02-16

Anteckningar från styrelsemöte 2015-01-29 finns nu tillgängliga här.
Nästa styrelsemöte hålls 2015-04-17 i Lund.

***********************************************************************************

2015-02-01

Ärade medlemmar i Svensk Barnkirurgisk Förening! 
I år går Kirurgveckan av stapeln i Örebro.
Läs mer...
Väl mött i augusti
Kate Abrahamsson, Vetenskaplig sekreterare

***********************************************************************************

2014-12-03

De senaste anteckningarna från årets styrelsemöten finns nu tillgängliga här.
Nästa styrelsemöte hålls 2015-01-29, kl 10-15 i Göteborg.

***********************************************************************************

2014-10-03

Socialstyrelsens förslag till
ny målbeskrivning av läkarnas specialiseringstjänstgöring
kan laddas ner här.
Styrelsen remissvar kan laddas ner här.

***********************************************************************************

2014-09-28

Fortbildningsdag i Göteborg, 7 november 2014

Här finns programmet.Välkomna!

***********************************************************************************

  2014-05-23

Bästa medlemmar i Svensk Barnkirurgisk Förening!

Här följer programmet för årets kirurgvecka i Karlstad onsdag v.34

Läs mer...

Välkomna!
Kate Abrahamsson, Vetenskaplig sekreterare
Svensk Barnkirurgisk Förening

 

Senast uppdaterad 2015-05-03

2014-05-23

Ny webbansvarig

Sofia Månsson tar gärna emot synpunkter och material som behöver publiceras.
sofia.mansson@vgregion.se