Välkommen

2016-02-12

Bästa medlemmar!
2016 års kirurgvecka äger rum i Malmö v 34 den 22-26 augusti på det nyligen invigda kongress/konsert/hotel komplexet Malmö Live...
Läs mer...

Väl mött i Malmö,
Sofia Sjöström, Vetenskaplig sekreterare

***********************************************************************************

2016-01-07

Anteckningar från  styrelsemötet 151208 finns nu tillgängligt.

***********************************************************************************

2015-12-02

Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkirurgisk Förening

För några dagar sedan skickades mail till samtliga medlemmar i föreningen med information kring aktuell utredning avseende en eventuell centralisering av delar av den avancerade barnkirurgin.
Trots mina försök att hålla mail-adresserna uppdaterade ser jag att ett antal mail inte nått mottagaren. Ni kan ta del av samma information här samt finna länken till en enkäten som alla medlemmar är ombedda fylla i 
Till de medlemmar som inte nåtts av meddelandet mailledes vore jag tacksam om ni kan kontakta mig med korrekta mailadresser anna.borjesson@skane.se.

Vänligen Anna Börjesson, sekreterare Svensk Barnkirurgisk Förening

***********************************************************************************

2015-11-03

Inbjudan till ST dagar om solida tumörer i Uppsala 28-29 januari 2016.
Frågor,önskemål & ANMÄLAN SENAST 23/12 till peter.flacker@akademiska.se
Varmt välkomna!

***********************************************************************************

2015-09-23

Fortbildningsdagar i barnkirurgi 3-4/12 2015 i Lund (Diafragmabråck)
Anmälan sker till anna.borjesson@skane.se  snarast, men senast 23/10.
Här finns inbjudan.

***********************************************************************************

2015-09-23

Anteckningar från  styrelsemötet 150914 finns nu tillgängligt.

***********************************************************************************

2015-09-02

Anteckningar från  styrelsemötet 150818 samt årsmötet finns nu tillgängliga.

***********************************************************************************

2015-08-27

Barnkirurger i Uppsala tillsammans med Uppsala universitet bjuder in till utbildning
Pediatrisk gastrointestinal kirurgi och gastroenterologi 
16-20 november 2015 i Uppsala  - Anmäl senast 6 november
Läs mer i inbjudan

***********************************************************************************

2015-08-19

Föreningens Årsberättelse kan läsas här.

***********************************************************************************

2015-08-19

Anteckningar från styrelsemöten (april & juni) finns nu tillgängliga här.
Nästa styrelsemöte hålls 2015-08-18.

*********************************************************************************** 

Till Nyhetsarkivet

Senast uppdaterad 2016-02-12

Webbansvarig

Sofia Månsson tar gärna emot synpunkter och material som behöver publiceras.
sofia.mansson@vgregion.se