Välkommen

2015-11-03

Inbjudan till ST dagar om solida tumörer i Uppsala 28-29 januari 2016.
Frågor,önskemål & ANMÄLAN SENAST 23/12 till peter.flacker@akademiska.se
Varmt välkomna!

***********************************************************************************

2015-09-23

Fortbildningsdagar i barnkirurgi 3-4/12 2015 i Lund (Diafragmabråck)
Anmälan sker till anna.borjesson@skane.se  snarast, men senast 23/10.
Här finns inbjudan.

***********************************************************************************

2015-09-23

Anteckningar från  styrelsemötet 150914 finns nu tillgängligt.

***********************************************************************************

2015-09-02

Anteckningar från  styrelsemötet 150818 samt årsmötet finns nu tillgängliga.

***********************************************************************************

2015-08-27

Barnkirurger i Uppsala tillsammans med Uppsala universitet bjuder in till utbildning
Pediatrisk gastrointestinal kirurgi och gastroenterologi 
16-20 november 2015 i Uppsala  - Anmäl senast 6 november
Läs mer i inbjudan

***********************************************************************************

2015-08-19

Föreningens Årsberättelse kan läsas här.

***********************************************************************************

2015-08-19

Anteckningar från styrelsemöten (april & juni) finns nu tillgängliga här.
Nästa styrelsemöte hålls 2015-08-18.

***********************************************************************************

2015-05-03

Kära medlemmar!
Årets Kirurgvecka går av stapeln v.34 och Barnkirurgens huvuddag är som vanligt onsdag...
Läs mer...


Väl mött i Örebro,
Kate Abrahamsson, Vetenskaplig sekreterare

***********************************************************************************

2015-03-24

The Second Gothenburg Conference on Vesicouretral reflux
Göteborgs barnurologiska/barnnefrologiska sektion välkomnar alla medlemmar av Svensk barnkirurgisk förening till Hotel 11 i Göteborg den 11-12 Juni 2015.
Mer information inkl. webbaserad anmälning finns på konferensens hemsida www.vgregion.se/reflux2015.
Flyer att annonsera med finns här.

***********************************************************************************

2015-03-18

Nationella riktlinjer samlas fr.o.m. nu här på hemsidan.
Maila gärna de riktlinjer som saknas till sofia.mansson@vgregion.se så att listan blir komplett.

***********************************************************************************

2015-02-16

Anteckningar från styrelsemöte 2015-01-29 finns nu tillgängliga här.
Nästa styrelsemöte hålls 2015-04-17 i Lund.

***********************************************************************************

2015-02-01

Ärade medlemmar i Svensk Barnkirurgisk Förening! 
I år går Kirurgveckan av stapeln i Örebro.
Läs mer...
Väl mött i augusti
Kate Abrahamsson, Vetenskaplig sekreterare

 

Till Nyhetsarkivet

Senast uppdaterad 2015-11-03

Webbansvarig

Sofia Månsson tar gärna emot synpunkter och material som behöver publiceras.
sofia.mansson@vgregion.se