Sverigeronden

Sverigeronden

Läkarförbundet genomför en turné som vi kallar Sverigeronden till alla landsting och regioner runt om i Sverige. Vi vill träffa politiker, i majoritet och opposition samt landstingsledning, i alla landsting under de närmaste åren. En inbjudan har gått ut till samtliga landsting. Mötet sker i samarbete med lokalföreningen på orten. På mötena vill vi ha en dialog om professionens inflytande över sjukvården, om primärvårdens förutsättningar och hur vi skapar ett effektivt resursutnyttjande i vården.

Senast uppdaterad 2016-08-19