Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd

  Stockholm den 11 maj 2016
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100) 

 • Slopad jämställdhetsbonus

  Stockholm 2016-02-08
  Till: Saco
  Remissvar – Slopad jämställdhetsbonus, Ds 2015:55

 • Förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer

  2016-01-25
  Socialstyrelsen
  Remiss:  Förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården, det s.k. YKD-direktivet.

 • Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

  Stockholm 2016-01-19
  Till: Saco
  Remiss – Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

 • Översyn av lex Laval

  Stockholm den 12 januari 2016
  Till: Saco
  Remiss – Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

 • Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna

  Stockholm den 12 januari 2016
  Till: Saco
  Remiss – Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

 • Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om anmälan av lagerberedning

  2016-01-12
  Till: Läkemedelsverket
  Remiss: Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om anmälan av lagerberedning (dnr 3.1-2015-100956)

 • Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om sterilisering

  Stockholm den 18 december 2015
  4.1.1-1685/2015
  Till: socialstyrelsen
  Remiss: Avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om sterilisering (4.1.1-1685/2015)

 • Sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur

  Stockholm den 18 december 2015
  Till: Näringsdepartementet
  Remiss – Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur

 • Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS

  2016-01-04
  Till: Saco
  Remiss: Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS

Senast uppdaterad 2015-08-11