Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Tillsyn över den personliga integriteten

  Stockholm 11/1 2017
  Till: Saco
  Remiss – Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten, SOU 2016:65

 • Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

  Stockholm 2016-12-07
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35,
  Remissavisering från Saco; nr 85
  Läkarförbundets diarienummer: Gem 2016/0318

 • Synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för läkare utbildade utanför EU och EES

  Stockholm 2016-12-07
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för läkare utbildade utanför EU och EES
  Läkarförbundets diarienummer: Gem 2016/0357

 • Rätten till personförsäkring

  Stockholm den 25 november 2016
  Till: Justitiedepartementet
  Remiss: Rätten till personförsäkring - ett stärkt konsumentskydd (SOU 2016:37)

 • Villkor tjänstepension

  Stockholm den 25 november 2016
  Till: Saco
  Remiss – Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

 • Driftsformer för universitetssjukhus

  Stockholm 2016-09-21
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Driftsformer för universitetssjukhus, Ds 2016:28
  Läkarförbundets diarienummer: Gem 2016/0276

 • Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

  Stockholm den 17 november 2016
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Ds 2016:29 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård
  Läkarförbundets diarienummer: Gem 2016/0277

 • En översyn av överskottsmålet

  Stockholm 2016-11-14
  Till: SACO
  Remiss: En översyn av överskottsmålet; SOU 2016:67, Remissavisering från Saco; nr 87
  Läkarförbundets diarienummer: Gem 2016/0326

 • Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

  Stockholm den 10 november 2016
  Till: Läkemedelsverket
  Remiss: Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, dnr 3.1-2016-044482
  Läkarförbundets diarienummer: Gem 2016/0314

 • Anestesi- och respiratorutrustning, 14932

  Stockholm 2016-10-11
  Till: Swedish Standars Institute, SIS
  Remiss: SIS-Remiss 14932 Anestesi- och respiratorutrustning
  Läkarförbundets diarienummer: Gem 2016/0338

Senast uppdaterad 2015-08-11