Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Sjukpenning avvaktan på slutligt beslut, DS 2017:4

  Stockholm 29/5 2017 
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Sjukpenning avvaktan på slutligt beslut, DS 2017:4 
  Gem 2017/0090

 • Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

  Stockholm 10/5 2017 
  Till: Saco
  Remiss: Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser (promemoria 2017-03-18)
  Gem 2017/0101

 • För en god och jämlik hälsa

  Stockholm 5/5 2017
  Till:Saco/Socialdepartementet
  Remiss: För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4

 • Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 (Rnr 20.17)

  Stockholm 2/5 2017
  Till: Saco
  Remiss – Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 (Rnr 20.17)
  Gem 2017/0108

 • Metoder och kriterier för bedömning av lärosäten

  Stockholm 21/4 2017
  Till: Saco
  Remiss – Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhället

  Läkarförbundets diarienummer: Gem 2017/0055

 • Nationell läkemedelslista

  Sveriges läkarförbund har fått möjlighet att yttra över promemorian Nationell läkemedelslista, Ds 2016:44.

  Stockholm 13/4 2017
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Nationell läkemedelslista - Ds 2016:44

 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125)

  Stockholm 12/4 2017
  Till: Transportstyrelsen, Väg- och järnvägsavdelningen
  Remiss –Förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. 

 • Tillsyn över den personliga integriteten

  Stockholm 11/1 2017
  Till: Saco
  Remiss – Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten, SOU 2016:65

 • Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

  Stockholm 2016-12-07
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35,
  Remissavisering från Saco; nr 85
  Läkarförbundets diarienummer: Gem 2016/0318

 • Synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för läkare utbildade utanför EU och EES

  Stockholm 2016-12-07
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för läkare utbildade utanför EU och EES
  Läkarförbundets diarienummer: Gem 2016/0357

Senast uppdaterad 2015-08-11