Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

  2016-08-18
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

 • En översyn av tobakslagen

  2016-06-29
  Till: Socialdepartementet S2016/01610/FS

  Remiss: SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemorian Genomförandet av tobaksdirektivets bestämmelser om e-cigaretter.

 • Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

  Stockholm den 22 juni 2016
  Till: Saco
  Remiss -Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering, Os 2016:6

 • EU på hemmaplan

  2016-06-13
  Till: SACO
  Remiss: EU på hemmaplan, SOU 2016:10

 • Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

  2016-06-10
  Till: Miljödepartementet
  Delbetänkande av Miljömålsberedningen: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige SOU 2016:21

 • Anestesi- och respiratorutrustning

  2016-06-10
  Till: SIS
  Anestesi- och respiratorutrustning

 • Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

  2016-06-08
  Till: Saco
  Remiss: Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5)

 • Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden

  2016-06-08
  Yttrande över Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)

 • Effektiv vård

  2016-05-27
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Effektiv vård (SOU 2016:2) Gem 2016/0100

 • Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

  Stockholm den 30 maj 2016
  Till: Saco
  Remiss – Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, Ds 2016:8.

Senast uppdaterad 2015-08-11