Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Starka tillsammans

  2014-04-14
  Till: Utbildningsdepartementet
  Remiss: Starka tillsammans

 • Förteckningar över narkotika

  2014-03-14
  Till: Läkemedelsverket
  Remiss: Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (Dnr:3.1-2014-015492)

 • Om avgift av öppenvårdsapotek

  2014-03-12
  E-hälsomyndigheten
  Remiss: E-hälsomyndighetens förslag till föreskrifter (TLVFS 2014:X) om avgift av öppenvårdsapotek för att föra receptregister och läkemedelsförteckningen (dnr 2014/01303)

 • Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar

  2014-03-04
  Till: Arbetsmarknadsdepartementet
  Kopia till: Saco
  Remiss: EU-kommissionens förslag till förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (EURES) COM (2014) 6 final

 • Svenska för invandrare

  2014-03-04
  Till: Saco - samhällspolitiska avdelningen
  Remiss: Betänkandet Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

 • Vägledning för att upptäcka våld

  2014-02-17
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Vägledning för att upptäcka våld (Dnr. 31070/2012)

 • Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar och dokumentation

  2014-02-17
  Till: Socialstyrelsen

  Remiss: Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga (Dnr. 17906/2013)

  Remiss: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. ( Dnr. 23931/2013)

 • Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

  Stockholm 2014-02-03
  Till: Saco
  Remissvar avseende Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64).

 • Allmänna råd om våld i nära relationer

  2014-01-27 PP 01/14
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmännaråd om våld i nära relationer(Dnr 4.1.1–43635/2013)

 • Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter

  Stockholm den 10 januari 2014
  Till: Saco
  Remiss – Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter (utkast till lagrådsremiss)

Senast uppdaterad 2010-11-29