Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Homeopatiska läkemedel

  2015-05-18
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdraget avseende homeopatiska läkemedel  

 • Mer gemensamma tobaksregler

  Stockholm den 20 maj 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6)

 • Estetiska medicinska tjänster – Icke kirurgiska medicinska ingrepp

  Stockholm den 8 maj 2015
  Till: SIS, Swedish Standards Institute
  Remiss – Estetiska medicinska tjänster – Icke kirurgiska medicinska ingrepp

 • Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

  Stockholm den 25 mars, 2015
  Till: Saco
  Remiss – Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern, Ds 2015:8

 • Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m.

  Stockholm den 29 april 2015
  Till: Transportstyrelsen
  Remiss: Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

 • Föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning

  Stockholm den 24 mars 2015
  Till: Rättsmedicinalverket
  Remiss – Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning, dnr X15-90045

 • Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

  2015-01-30 Gem 2014/0371
  Till: Socialstyrelsen
  Kompletterande remiss: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (dnr 4.1.1- 44234/2014)

 • Socialstyrelsens Råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall

  Stockholm den 6 februari 2015
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall, Dnr 32083/2014

 • Förfalskning av medicinska produkter och liknande brott

  Stockholm den 5 februari 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss – Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa – Medicrime-konventionen (Ds 2014:41)

 • Apoteksombud – Rapport från Läkemedelsverket

  2015-01-08
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Apoteksombud – Rapport från Läkemedelsverket

Senast uppdaterad 2010-11-29