Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

  Stockholm 2017-11-10
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer 
  Gem 2017/0288

 • Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa

  Stockholm 2017-11-27
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
  Gem 2017/0289

 • Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde -en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

  Stockholm 20171023
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde -en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)
  AJ nr 32/12

 • Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

  Stockholm 2017-11-01
  Remiss: Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande 
  Gem 2917/0278

 • Elektronisk förskrivning av humanläkemedel (S2016/06762/FS)

  Stockholm 2017-10-25
  Till: Läkemedelsverket
  Remiss: Elektronisk förskrivning av humanläkemedel (S2016/06762/FS)
  Gem 2017/0339

 • Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2017:48

  Stockholm 2017-10-17
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2017:48 
  Gem: 2017/0220

 • Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

  Stockholm 2017-10-20
  Till: Saco
  Remiss: Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

 • Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 ”För dig och för alla”

  Stockholm 2017-10-05
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 ”För dig och för alla”
  AJ-nr 21/17

 • Promemorian Några frågor om alkolås

  Stockholm 2017-10-19
  Till: Näringsdepartementet
  Remiss: Promemorian Några frågor om alkolås
  AJ-nr 33/17 

 • Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

  Stockholm 2017-10-11
  Till: Saco
  Remiss: Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) 
  AJ-nr 26/17

Senast uppdaterad 2015-08-11