Remissvar

Här kan du läsa Läkarförbundets remissvar, senast besvarad överst.

 • Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

  Stockholm den 27 augusti 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Dnr S2015/418 FS

 • Mer trygghet och bättre försäkring

  Stockholm den 10 augusti 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss – Betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)
  Dnr S2015/1554/SF

 • För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning

  2015-07-01
  Till Utbildningsdepartementet
  Läkarförbundets yttrande över För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

 • Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

  2015-06-26
  Till Socialdepartementet
  Remiss: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Gem2015/0098

 • Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

  Stockholm den 22 juni 2015
  Till: Saco
  Remiss – Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (SOU 2015:17)

 • För kvalitet med gemensamt ansvar

  2015-06-22
  Till Saco
  Remiss: För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

 • Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd

  2015-06-17
  Socialdepartementet
  Remiss: Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87)

 • Klagomålssystem i hälso- och sjukvården

  Stockholm den 8 juni 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss – Sedd, hörd och respekterad – Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

 • Missbruk av tidsbegränsade anställningar

  Stockholm 9 juni 2015
  Till: Saco
  Remiss: Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29)

 • Homeopatiska läkemedel

  2015-05-18
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdraget avseende homeopatiska läkemedel  

Senast uppdaterad 2015-08-11