Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer

  Stockholm 21/9 2017
  Till: Saco
  Remiss: Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
  Gem 2017/0215

 • Remissyttrande avseende God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild

  Stockholm 20/9 2017
  Till: Socialdepartementet
  Remissyttrande: God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild
  Gem 2017/0216

 • Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. (Dnr 2304/2017)

  Stockholm 18/9 2017
  Till: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
  Remiss: Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. (Dnr 2304/2017)
  GEM 2017/290

 • Ändring och omtryck av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor (Dnr 3.1-2017-048269)

  Stockholm 15/9 2017
  Till: Läkemedelsverket
  Remiss: Ändring och omtryck av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor (Dnr 3.1-2017-048269) 
  Gem 2017/0238

 • Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

  Stockholm 14/9 2017
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, dnr 4.1.1-14145/2017
  Gem 2017/0304

 • Kvalitet i välfärden– bättre upphandling och uppföljning

  Stockholm 11/9 2017
  Till: Finansdepartementet
  Remiss: Kvalitet i välfärden– bättre upphandling och uppföljning 
  Gem 2017:0194

 • Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU:2017

  Stockholm 7/9 2017
  Till: Saco
  Remiss: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU:2017
  Gem 2017/0217

 • Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn

  Stockholm 5/9 2017
  Till: Folkhälsomyndigheten
  Remiss: Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn
  AJ 30/17

 • Förslag till ändring av förordningen (1996:992) om Patientskadenämnden och ny arbetsordning

  Stockholm 25/7 2017
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Förslag till ändring av förordningen (1996:992) om Patientskadenämnden och ny arbetsordning
  AJ 23/17

 • Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

  Stockholm11/8 2017
  Till: Saco
  Remiss: Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)
  Gem 2017/0163

Senast uppdaterad 2015-08-11