Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Almänna råd om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård

  Stockholm den 28 november 2014
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård

 • Socialstyrelsens allmänna råd om förebyggande av rabies

  Stockholm 18 november 2014
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:21) om förebyggande av rabies

 • Socialstyrelsens allmänna råd om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse

  Stockholm 18 november 2014
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse

 • Rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

  Stockholm den 14 november 2014
  Till: Socialdepartementet
  Remiss – Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28)

 • Identitetskontroll av patienter i hälso- och sjukvården

  Stockholm den 13 november 2014
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården

 • Läkemedel för särskilda behov

  2014-10-30
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20)

 • Rätt information på rätt plats i rätt tid

  Stockholm den 29 oktober 2014 Rnr 45.14
  Till: Saco och Socialdepartementet
  Remiss – Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23)

 • Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen

  2014-10-30
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

 • Betänkandet Registerutdrag i arbetslivet

  Stockholm den 28 oktober 2014
  Till: Saco
  Remiss – Betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

 • Visselblåsare Stärkt skydd

  Stockholm den 28 oktober 20114
  Till: Arbetsmarknadsdepartementet
  Remiss – Betänkandet Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) Dnr A2014/2170/ARM

Senast uppdaterad 2010-11-29