Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

  Stockholm: 2018-03-02
  Till: Justitiedepartementet
  Remiss: Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
  AJ-nr 8/18 

   

 • Bastjänstgöring för läkare

  Stockholm: 2018-02-21
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Bastjänstgöring för läkare
  S2017/06671/FS

 • Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76)

  Stockholm: 2018-02-09
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76)
  Gem 2017/0360

 • Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

  Stockholm: 2018-01-24
  Remiss: Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem 
  AJ-nr: 5/2018

 • Studiemedel vid utlandsstudier - Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system (U2017/04843/GV)

  Stockholm: 2018-02-09
  Till: Utbildningsdepartementet
  Remiss: Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system
  (U2017/04843/GV)
  Gem 2017/0413

 • Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

  Stockholm 2018-01-08
  Till: Saco
  Remiss: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede
  AJ-nr 1/2018

 • Yttrande över Remiss AFS 201X:X Smittrisker

  Stockholm 2018-01-02
  Remiss: AFS 201X:X Smnittrisker
  Till: Arbetsmiljöverket

 • Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

  Stockholm 2017-12-20
  Till: Transportstyrelsen
  Remis: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. samt förslag till nya föreskrifter om innehav av körkort med villkor om alkolås 
  Gem 2017/0395

 • Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

  Stockholm 2017-11-10
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer 
  Gem 2017/0288

 • Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa

  Stockholm 2017-11-27
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
  Gem 2017/0289

Senast uppdaterad 2015-08-11
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12