Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

  Stockholm 29/6 2017
  Tiil: Saco
  Remiss: Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
  Gem 2017/0168

 • Karensavdrag – en mer rättvis självrisk, Ds 2017:18

  Stockholm 20/6 2017
  Till: Saco
  Remiss: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk, Ds 2017:18
  AJ 17/17

 • Vissa ändringar i läkemedelslagen - Ds 2017:14

  Stockholm 26/6 2017
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Vissa ändringar i läkemedelslagen - Ds 2017:14
  Gem 2017/0164

 • Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

  Stockholm 19/6 2017
  Till: Saco
  Remiss: Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)
  Gem 2017/0115

 • Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

  Stockholm: 15/6 2017
  Till: Saco
  Remiss: Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter 
  Gem: 2017/0118

 • Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården, redovisning av ett regeringsuppdrag

  Stockholm 9/6 2017 
  Till: Saco
  Remiss: Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården, redovisning av ett regeringsuppdrag
  Gem 2017/0172

 • Sjukpenning avvaktan på slutligt beslut, DS 2017:4

  Stockholm 29/5 2017 
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Sjukpenning avvaktan på slutligt beslut, DS 2017:4 
  Gem 2017/0090

 • Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

  Stockholm 10/5 2017 
  Till: Saco
  Remiss: Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser (promemoria 2017-03-18)
  Gem 2017/0101

 • För en god och jämlik hälsa

  Stockholm 5/5 2017
  Till:Saco/Socialdepartementet
  Remiss: För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4

 • Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 (Rnr 20.17)

  Stockholm 2/5 2017
  Till: Saco
  Remiss – Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 (Rnr 20.17)
  Gem 2017/0108

Senast uppdaterad 2015-08-11