Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning

  Stockholm den 24 mars 2015
  Till: Rättsmedicinalverket
  Remiss – Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning, dnr X15-90045

 • Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

  2015-01-30 Gem 2014/0371
  Till: Socialstyrelsen
  Kompletterande remiss: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (dnr 4.1.1- 44234/2014)

 • Socialstyrelsens Råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall

  Stockholm den 6 februari 2015
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall, Dnr 32083/2014

 • Förfalskning av medicinska produkter och liknande brott

  Stockholm den 5 februari 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss – Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa – Medicrime-konventionen (Ds 2014:41)

 • Apoteksombud – Rapport från Läkemedelsverket

  2015-01-08
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Apoteksombud – Rapport från Läkemedelsverket

 • TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

  2014-12-18
  Till: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 • Vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori

  Stockholm den 13 januari 2015
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori

 • Allmänna råd om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård

  Stockholm den 28 november 2014
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård

 • Socialstyrelsens allmänna råd om förebyggande av rabies

  Stockholm 18 november 2014
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:21) om förebyggande av rabies

 • Socialstyrelsens allmänna råd om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse

  Stockholm 18 november 2014
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse

Senast uppdaterad 2010-11-29