Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotika

  Stockholm den 19 november 2015
  Till: egeringskansliet
  Remiss: Framställan om ändringar i körkortslagen (1998:488) – Körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotika i vissa fall (NT2014/2915/MRT)

 • Barns och ungas rätt vid tvångsvård

  Stockholm den 18 november 2015
  Socialdepartementet
  Remiss – Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

 • Nästa fas i e-hälsoarbetet

  2015-10-27
  Socialdepartementet PP 39/15
  Remiss: Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

 • Yttrande; Förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

  2015-10-23
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Yttrande över insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – rapport från Läkemedelsverket

 • Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

  Stockholm den 12 oktober 2015
  Till: Saco
  Remiss – Betänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

 • Om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

  Stockholm den 2015-09-30
  Till: Transportstyrelsen
  Remiss – Om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125 senast ändrade genom TSFS 2013:2) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

 • Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen.

  Stockholm den 31 augusti 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen

 • Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

  Stockholm den 31 augusti 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20)

 • Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

  Stockholm den 25 september 2015
  Till: Svenska Läkaresällskapet
  Remiss – Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

 • Förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet

  Stockholm den 24 september 2015
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Senast uppdaterad 2015-08-11