Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

  Stockholm den 22 juni 2016
  Till: Saco
  Remiss -Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering, Os 2016:6

 • Effektiv vård

  2016-05-27
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Effektiv vård (SOU 2016:2) Gem 2016/0100

 • Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

  Stockholm den 30 maj 2016
  Till: Saco
  Remiss – Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, Ds 2016:8.

 • Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd

  Stockholm den 11 maj 2016
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100) 

 • Träning ger färdighet

  2016-04-15
  Till: Socialdepartementet
  Remissvar: SOU 2015:98 Träning ger färdighet.

 • Restnoteringar av läkemedel – rapport från Läkemedelsverket

  2016-04-15
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Restnoteringar av läkemedel – rapport från Läkemedelsverket (maj 2015)

 • Yttrande över Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning

  2016-03-23
  Till: Socialdepartementet
  Yttrande över Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

 • Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa

  2016-03-14
  Till: Socialdepartementet
  Remissvar: Ds 2015:59. Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa.

 • Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

  2016-02-23
  Till: Socialdepartementet
  Remissvar: Ds 2015:56. Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige.

 • Slopad jämställdhetsbonus

  Stockholm 2016-02-08
  Till: Saco
  Remissvar – Slopad jämställdhetsbonus, Ds 2015:55

Senast uppdaterad 2015-08-11