Remissvar

Här kan du läsa Läkarförbundets remissvar, senast besvarad överst.

 • Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

  Stockholm den 25 september 2015
  Till: Svenska Läkaresällskapet
  Remiss – Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

 • Förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet

  Stockholm den 24 september 2015
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

 • EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare

  Stockholm den 15 september 2015
  Till: Saco
  Remiss – Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (DS 2015:36)

 • Åldersgräns för användning av kosmetiska solarier

  Stockholm den 14 september 2015
  Till: Saco och Miljö- och energidepartementet
  Remiss – Promemorian Åldersgräns för användning av kosmetiska solarier

 • Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter

  Stockholm den 2015-09-01
  Till: socialstyrelsen
  Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården. Dnr 4.1-39055/2013 –

 • Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

  Stockholm den 31 augusti 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20)

 • Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen.

  Stockholm den 31 augusti 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen

 • Uppdaterad frågeuppsättning på läkarintyg

  2015-08-20
  Till: Försäkringskassan
  Remiss: Gemensam beredning av uppdaterad frågeuppsättning på läkarintyg för sjukpenning och läkarutlåtande för sjuk- och aktivitetsersättning (gem 2015/0219)

 • Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

  Stockholm den 27 augusti 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Dnr S2015/418 FS

 • Mer trygghet och bättre försäkring

  Stockholm den 10 augusti 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss – Betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)
  Dnr S2015/1554/SF

Senast uppdaterad 2015-08-11