Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

  Stockholm den 22 juni 2015
  Till: Saco
  Remiss – Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (SOU 2015:17)

 • Klagomålssystem i hälso- och sjukvården

  Stockholm den 8 juni 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss – Sedd, hörd och respekterad – Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

 • Missbruk av tidsbegränsade anställningar

  Stockholm 9 juni 2015
  Till: Saco
  Remiss: Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29)

 • Homeopatiska läkemedel

  2015-05-18
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdraget avseende homeopatiska läkemedel  

 • Mer gemensamma tobaksregler

  Stockholm den 20 maj 2015
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6)

 • Estetiska medicinska tjänster – Icke kirurgiska medicinska ingrepp

  Stockholm den 8 maj 2015
  Till: SIS, Swedish Standards Institute
  Remiss – Estetiska medicinska tjänster – Icke kirurgiska medicinska ingrepp

 • Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

  Stockholm den 25 mars, 2015
  Till: Saco
  Remiss – Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern, Ds 2015:8

 • Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m.

  Stockholm den 29 april 2015
  Till: Transportstyrelsen
  Remiss: Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

 • Föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning

  Stockholm den 24 mars 2015
  Till: Rättsmedicinalverket
  Remiss – Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning, dnr X15-90045

 • Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

  2015-01-30 Gem 2014/0371
  Till: Socialstyrelsen
  Kompletterande remiss: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (dnr 4.1.1- 44234/2014)

Senast uppdaterad 2010-11-29