Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm

  Stockholm den 21 oktober 2014
  Till: SACO
  Remiss – Betänkandet Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

 • Om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

  2014-10-03   Gem 2014/0275
  Till: Läkemedelsverket
  Remiss: Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. (Dnr:3.1-2014-070189)

 • Handelsmarginal för läkemedel mm

  2014-10-03    Gem 2014/0267
  Till: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
  Remiss: Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna. (dnr 3244/2014)

 • Säkerhetsövervakning av humanläkemedel

  2014-10-01 Gem 2014/0271
  Till: Läkemedelsverket
  Remiss: Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel. (Dnr:3.1-2014-049666)

 • Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

  2014-10-01  Gem 2014/0268
  Till: Läkemedelsverket
  Remiss: Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. (Dnr:3.1-2014-071650)

 • Läkarnas specialiseringstjänstgöring

  2014-09-30
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar (4.1.1- 27795/2014)

 • Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

  Stockholm den 30 september 2014
  Till: Justitiedepartementet
  Remiss – Betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

 • Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

  Stockholm den 19 september 2014
  Till: Socialdepartementet
  Remiss – Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

 • Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

  Stockholm den 22 september 2014
  Till: Saco
  Remiss – Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)

 • Intyg inom hälso- och sjukvården - förslag till ändring

  Stockholm den 15 september 2014
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss – Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Senast uppdaterad 2010-11-29