Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Rätten till personförsäkring

  Stockholm den 25 november 2016
  Till: Justitiedepartementet
  Remiss: Rätten till personförsäkring - ett stärkt konsumentskydd (SOU 2016:37)

 • Villkor tjänstepension

  Stockholm den 25 november 2016
  Till: Saco
  Remiss – Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

 • Den personliga integriteten

  Stockholm den 1 november 2016
  Till: Justitiedepartementet
  Remiss – Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41)

 • Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

  Stockholm den 24 oktober 2016
  Till: Saco
  Remiss – Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling, SOU 2016:15

 • Regional indelning – tre nya län

  2016 10 06
  Till Finansdepartementet
  Remiss: Regional Indelning – tre nya län, Delbetänkande SOU 2016:48

 • Plötslig oväntad död hos spädbarn

  Stockholm den 2016-09-13
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Dnr: 3.1 35690/2014

 • Jämställda pensioner

  Stockholm den 12 september 2016
  Till: Saco
  Remiss Jämställda pensioner, DS 2016:19

 • Förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

  2016-08-18
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

 • Samordningsnummer till asylsökande

  Stockholm den 29 juli 2016
  Till: Finansdepartementet
  Remiss: Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande

 • Assisterad befruktning

  Stockholm den 12 Juli 2016
  Till: Socialdepartementet
  Remiss: Socialstyrelsens rapport "assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller -ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?"

Senast uppdaterad 2015-08-11