Arbetsliv

Logga in för att se alla publikationer.

Klicka på länken eller bilden för att ladda hem pdf. Skriv antal i beställningsboxen om du vill beställa trycksaken och få den levererad per post. Klicka på "Lägg i varukorg".Lägg i varukorg
 
Läkare och chef - en handbok

Läkarförbundet och Chefsföreningen har tagit fram en handbok för dig som är eller ska bli chef. I den har vi samlat information både om hur vi kan stötta dig i din roll som chef och om olika chefsbefattningar, avtal, arbetsrätt och ansvarsfrågor.

 
Publicerad: 2015
Författare: Sveriges läkarförbund och Sveriges läkarförbunds chefsförening
Antal:
Om jag får avslag

Om du får avslag när du ansöker om Specialistbevis kan du överklaga beslutet. Som medlem i Sveriges läkarförbund kan du få här råd och hjälp.

 
Publicerad: 2015
Författare: Läkarförbundet
Antal:
Kollegialt nätverk
- läkare stödjer läkare
 
Publicerad:
Författare: Läkarförbundet
Antal:
Läkares arbetskläder
Läkarförbundets rekommendationer
 
Publicerad:
Författare: Läkarförbundet
Antal:
IT-rond
Checklista över IT-rond - ett verktyg för att förbättra den lokala IT-miljön.
 
Publicerad:
Författare: Läkarförbundet
Antal:
Vara skyddsombud

En skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 
Publicerad:
Författare: Saco
Antal:
Handlingsplan mot diskrimingering
Läkarförbundets handlingsplan mot diskriminering.
 
Publicerad:
Författare: Läkarförbundet
Antal:
Läkarexpeditioner och jourrum
 
Publicerad:
Författare: Läkarförbundet
Antal:
Rehabilitering för läkare
- en handlingsplan
 
Publicerad:
Författare: Läkarförbundet
Antal:
Hur man hanterar kränkande behandling

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

 
Publicerad: 2013
Författare: OFR
Antal:
Förebygga hot och våld på arbetsplatsen - Handbok

Sveriges läkarförbund vill se en utveckling av arbetet med att skapa trygga arbetsplatser och vår målsättning är att alla medlemmar ska känna sig trygga och säkra på arbetet. Handboken är Läkarförbundets bidrag till att stärka det förebyggande arbetet och skapa trygga arbetsplatser.

 
Publicerad: 2017
Författare: Sveriges läkarförbund
Antal:
Handbok för medicinskt ledningsansvarig läkare

Termen medicinskt ledningsansvarig läkare och liknande befattningsbenämningar orsakar ofta osäkerhet och begreppsförvirring. Vad avses egentligen med de olika benämningarna och vilka författningsbestämmelser finns? Vad innefattar uppdraget och vilken ersättning bör utgå?

 
Publicerad: 2017
Författare: Sveriges läkarförbund
Antal:
 
Lägg i varukorg
 
Senast uppdaterad 2015-05-29
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12