Effektivare resursutnyttjande

Läkarförbundets synpunkter på utredningen "En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom Hälso- och sjukvården".

Utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom Hälso- och sjukvården har avslutat sitt arbete. Läkarförbundet har lämnat skriftliga synpunkter under hand till utredningen och har även haft med en expert. I maj 2016 lämnade vi vårt remissvar på utredningens slutbetänkande till Socialsdepartementet.

Ladda ner PDF av Läkarförbundets yttrande den 16 mars 2015.

Remissvar 20160527

 

Senast uppdaterad 2016-06-07