Vilken betydelse har chefskapet för vårdens resultat?

Vilka positiva och negativa effekter kan forskningen se av läkares chefskap gällande kvaliteten på vården, personalnöjdheten och hanteringen av finansiella och operativa resurser? Är det ett problem att färre läkare antar chefskap, och vad kan i så fall göras för att vända utvecklingen?

Förutsättningarna för en effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet byggs upp av beslut som fattas på flera nivåer, från det patientnära sammanhanget hela vägen upp till strategiska vägval i den högsta ledningen. Läkare är en nyckelgrupp för såväl praktiskt utförd sjukvård som utveckling, strategisk planering och ledning av den, men under de senaste årtiondena har andelen läkare med chefsuppdrag i hälso- och sjukvården gradvis minskat. Och bland yngre läkare har andelen som kan tänka sig anta ett chefskap i framtiden sjunkit dramatiskt.

Tid: tisdag 4 juli, 8.40-9.30.
Plats: Läkartidningens tält vid hamnplan. H502.

Moderator
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Medverkande
Jonas Ålebring, ordförande Sylf
Thomas Lindén, ordförande Sveriges läkarförbunds chefsförening
Annika Elias, ordförande Ledarna
Melvin Samsom, sjukhusdirektör Karolinska universitetssjukhuset

Senast uppdaterad 2017-06-19