Övriga seminarier som förtroendevalda i Läkarförbundet deltar i

Listan utgår från det officiella kalendariet. Flera förtroendevalda har fått nya uppdrag sent inpå Almedalen, dessa syns inte i kalendariet.

Vård och omsorg i det 21:a århundradet. Vilka är utmaningarna? 

Arrangör: SNS

Dag: 2/7 2017 14:00 - 15:15

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8

 

Framtidens vård – vem visar vägen? 

Arrangör: Vårdförbundet

Dag: 3/7 2017 13:00 - 14:30

Plats: Strandgatan 19, TCO-landet

 

Har vi råd att erbjuda cancerpatienter molekylär testning?

Arrangör: Offentliga Affärer, Novartis

Dag: 3/7 2017 13:15 - 14:45

Plats: Strandvägen 4, Offentliga Affärers seminarietält

 

Ingen på sjukhus i onödan 

Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

Dag: 3/7 2017 14:30 - 15:30

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

 

Hållbar utveckling av cancervården med fokus på 2018 

Arrangör: Nätverket mot cancer, Läkarförbundet, Vårdförbundet, SWEDPOS, Sjuksköterskor i cancervård

Dag: 3/7 2017 15:45 - 19:00

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 (Bryggan)

 

Vem bromsar den kliniska forskningen i Sverige? 

Arrangör: Novo Nordisk

Dag: 3/7 2017 16:15 - 17:15

Plats: Södra kyrkogatan 11, Vid Stora Torget

 

Vad gör regionerna för att framtidssäkra primärvården? 

Arrangör: Bräcke diakoni

Dag: 4/7 2017 08:00 - 09:00

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B24

 

Hur når vi målet att Sverige skall vara världsbäst på e-Hälsa till 2025? 

Arrangör: PwC

Dag: 4/7 2017 10:30 - 11:30

Plats: Hästgatan 9

 

Vägen till en säker läkemedelsbehandling - är vi redo för kraftsamlingen? 

Arrangör: Inera

Dag: 4/7 2017 11:00 - 11:30

Plats: Södra kyrkogatan 11

 

Sjukvårdens utmaningar med hedersrelaterat våld och förtryck 

Arrangör: Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime

Dag: 4/7 2017 11:00 - 11:45

Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a

 

Vet ni i psykiatrin hur det går för mig som patient? 

Arrangör: Psykisk Hälsa Huset

Dag: 4/7 2017 16:00 - 17:30

Plats: Kinbergs plats 8Psykisk Hälsa Huset

 

Hur kan första linjens sjukvård stärkas? 

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Dag: 5/7 2017 09:00 - 10:00

Plats: Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1

 

Den paradoxala bristen på vårdpersonal 

Arrangör: Sirona Health Solutions

Dag: 5/7 2017 11:30 - 12:30

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 (Asunden)

 

Hur kan vi öka förändringstakten och möta de nya krav som ställs på vården? 

Arrangör: Cambio Healthcare Systems, EVRY Healthcare, Swedish Medtech

Dag: 5/7 2017 13:00 - 13:45

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen (Fysiken)

 

 

Tillsammans för en bättre hälsa 

Arrangör: Cancerfonden

Dag: 5/7 2017 13:45 - 14:30

Plats: Tage Cervins gata 3C, Skandias trädgård

 

Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård? 

Arrangör: Lunds universitets Diabetescentrum

Dag: 5/7 2017 16:00 - 17:00

Plats: Hästgatan 13

 

De viktigaste vårdpolitiska frågorna i valrörelsen 2018 

Arrangör: MSD

Dag: 5/7 2017 16:30 - 18:00

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Vinterträdgården

 

Primärvårdens ansvar och möjligheter i arbetet med minskad sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa 

Arrangör: Praktikertjänst AB

Dag: 6/7 2017 09:45 - 11:00

Plats: Mellangatan 1, Trädgård

 

Samvetsfrihet – mer än en abortfråga? 

Arrangör: (G) som i Gud, Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen

Dag: 7/7 2017 10:00 - 11:15

Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21, Oscarssalen

Senast uppdaterad 2017-06-30