Hur kan vi ställa om sjukvården för att klara framtidens utmaningar?

Primärvården befinner sig i ett allvarligt läge. Resursbrist, en ökande andel vårdkrävande äldre och svårigheter att lösa läkarbristen på vårdcentralerna gör att vi närmat oss gränsen då det inte längre går att leverera en fungerande primärvård med godtagbar kvalitet.

Det råder en bred konsensus om behoven av en stärkt primärvård, men hittills har det varit mycket prat och lite verkstad. Den senaste tiden har dock flera partier, på båda sidor blockgränsen, presenterat tankar för att komma tillrätta med primärvårdens utmaningar.

Alla är överens om problembeskrivningen, men hur ser vägen framåt ut? Är det möjligt att hitta det breda samförstånd som krävs för att komma tillrätta med den genomgripande förändring av hälso- och sjukvården som ligger framför oss?

Tid: tisdag 4 juli, 14.10-15.00 med efterföljande mingel.
Plats: Läkartidningens tält vid hamnplan. H502.

Moderator
Max Landergård, Storstad

Medverkande
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
Anna Nergårdh, särskild utredare med uppdrag att ställa om sjukvården och stärka primärvården Anna Starbrink (l), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, SLL
Anders Åkesson (mp), regionråd, Region Skåne
Linn Brandström (m), ordförande beställd primärvård Region Västra Götaland

Senast uppdaterad 2017-06-19