Att samtala med tonåringar om alkohol, droger och andra laddade ämnen

Alkohol, droger och rökning kan lätt bli källor till konflikter mellan vuxna och tonåringar – men det går att samtala respektfullt. Hur får man till en diskussion utan att fastna i låsta positioner? Motiverande samtal, MI, är en metod som kan öppna nya vägar att kommunicera.

Tonåren är en viktig och spännande utvecklingsfas men det finns mängder med källor till konflikter med föräldrarna. De vill sina tonåringar det allra bästa men det är på ”veta-bäst-arenan” som några av de värsta krockarna kan uppstå. De vanligaste frågorna föräldrar och ungdomar bråkar om är utetider, respekt och hänsyn, eget ansvar och livsstilsfrågor som mat, sömn och träning. Många konflikter och mycket oro handlar också om attityder till alkohol, droger och tobak och användande av sociala medier. MI, motiverande samtal eller motivational interviewing, är en samtalsmetod som kan öppna nya vägar för kommunikationen i familjer och har visat sig vara mycket effektiv i arbete med attityd- och beteendeförändring. Den grundläggande idén är att man med hjälp av empati och samarbete öppnar dörren för en dialog. De olika stegen i metoden beskrivs av Charlotte Skoglund. Hennes forskning omfattar skadligt bruk av alkohol och droger hos ungdomar och unga vuxna.

Tid: onsdag 5 juli, 15.10–15.55
Plats: Läkartidningens tält vid hamnplan. H502.

Medverkande
Charlotte Skoglund, Överläkare och specialist i psykiatri, Cereb Stockholm
Heidi Stensmyren, Ordförande, Sveriges läkarförbund

Arrangörer
Sveriges läkarförbund och Natur & Kultur

Senast uppdaterad 2017-06-19