SPUR


SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen inspekterar AT- och ST-utbildande enheter.  LIPUS AB samordnar och sköter administrationen runt inspektionerna.

En inspektion består dels av en utvärderingsenkät till ST-läkare, chefer, handledare och studierektorer följt av intervjuer och granskning på plats av två SPUR-inspektörer.
Det tar vanligtvis en och halv dag och faktureras till självkostnadspris plus moms.

Kontakt

För frågor och beställning av inspektion kontakta
Renate Antonsson, renate.antonsson@lipus.se.


Sök SPUR-resultat:

Inspektioner genomförda efter 1/1 2011 redovisas inte i SPURsök.

1. Välj om din sökning gäller inspektioner av AT eller ST.
2. Skriv vilken specialitet eller vilken ort du vill söka inspektionsresultat från. Du kan också välja ifrån listan.
3. Om resultatet blir omfattande, filtrera resultatet ytterligare genom att välja datum. 4. Du kan utforma din sökning vidare genom att välja vilka rubriker du vill visa och/eller genom att sortera utifrån de olika rubrikerna.
5. Klicka på respektive inspektion för att läsa den sammanfattande bedömningen.

Sökresultat


Filtrering

Visa kolumner

Datum:
 till 
Poäng
Specialitet
Landsting/
Region

Inspekterad


Senast uppdaterad 2015-05-07
Sveriges läkarförbund

 

Förklaring till SPUR-poäng

Förklaringar för ST och AT

AT Guiden

Läkarförbundets AT-guide
- för dig som ska välja AT