Betydelsen av jourbefrielse för gravidaSYLF har de senaste åren drivit frågan om möjlighet till jourbefrielse för gravida läkare. Frågan kan vid första anblicken kännas självklar. Att tvinga någon som inte känner sig kapabel att gå jour är ju katastrofalt både ur patient- och arbetsmiljöperspektiv. Det har dock visat sig vara betydligt mer komplext än så på många håll


Argumentationen mot möjligheten till jourbefrielse för gravida har i huvudsak kommit från tre håll. Arbetsgivaren har inte velat öppna för ”frivilligt” nattarbete då de är rädda för att sjuksköterskorna skulle ställa samma krav (att nattarbete och jourarbete nattetid är väldigt olika saker har inte tagits hänsyn till). Äldre kollegor har anfört att de minsann också tycker att det är jobbigt att gå bakjourer och gärna slipper det (därtill anser många äldre kvinnliga kollegor att det gick alldeles utmärkt för dem att gå jour när de var gravida och att den mänskliga fysionomin knappast kan ha ändrats nämnvärt sedan dess). Tredje gruppen är barnlösa yngre läkare som upplever att småbarnsföräldrar och gravida alltid har företräde vid schemaönskemål.

Argumenten ovan har varierande giltighet, men blir tillsammans ofta tillräckligt för att skapa den atmosfär som gör att många gravida kvinnor arbetar jour trots att de i perioder under graviditeten kan känna oro för sin egen, fostrets eller patientens hälsa.

För SYLF är det viktigt att den enskilda gravida kvinnan som upplever jourarbetet bekymmersamt inte på egen hand skall behöva ta strid med sin chef.  Jourbefrielse för gravida skall vara en naturlig del i ett system som värnar arbetstagaren. Ett fåtal landsting har vunnit goodwill genom att skriva lokala avtal om jourbefrielse. Akademiska Sjukhuset i Uppsala ville inte ha ett avtal men tog fram en riskbedömningsmall för gravida arbetstagares arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vid granskning av riskbedömningen står det tämligen klart att gravida inte skall behöva gå nattjour. Arbete dagtid i vissa akuta miljöer kan för övrigt också diskuteras utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Både frivilliga avtal och riskbedömningar av arbetsmiljön lägger grund för en långsiktig attitydförändring som förhoppningsvis minskar risken för att läkare som inte önskar gå nattjour under graviditeten kan befrias från det utan diskussion och rädsla för diskriminering.

Senast uppdaterad 2012-03-26